Báo cáo sơ kết học kỳ I 2012-2013

Thứ sáu - 11/01/2013 10:45
Báo cáo sơ kết học kỳ I 2012-2013

Báo cáo sơ kết học kỳ I 2012-2013

    SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐẠ TÔNG                             Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

       
       

  Số:  03/BC-THPT-ĐT                                Đạ Tông, ngày 08 tháng 01 năm 2013.

 

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I

 NĂM HỌC 2012-2013

 

           Kính gửi:  - Sở Giáo dục-Đào tạo Tỉnh Lâm Đồng.

                                     - Phòng Trung học Sở GD-ĐT Lâm Đồng.

 

          Thực hiện công văn số 1631/SGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2012 của Sở GD&ĐT Lâm Đổng Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I-Năm học 2012-2013.

          Nay trường THPT Đạ Tông báo cáo sơ kết học kỳ I cụ thể như sau:

 

A. CÁC SỐ LIỆU:

1. Về quy mô:

a. Đội ngũ CB quản lí, giáo viên:

- Số cán bộ quản lí: 3.

- Tổng số giáo viên: 40.

+ Trong biên chế: 36

+ Hợp đồng: 04

          - Nhân viên 07.

- Tổng số đảng viên: 10, tỉ lệ: 20%; Đoàn viên: 34, tỉ lệ: 68%.

b. Học sinh:

Tổng số học sinh đầu tháng tám năm 2012 là 826 (Trong đó chuyển về trường Phan Đình Phùng 87 học sinh, 32 học sinh chuyển đến các trường khác và không ra lớp).

Tính đến ngày 11/9/2012 tổng số học sinh của trường là 707 học sinh. Trong đó khối 10 có 253 hs chia thành 7 lớp, khối 11 có 250 hs chia thành 7 lớp và khối 12 có 204 hs chia thành 6 lớp. Đến thời điểm hiện tại tổng số học sinh còn lại 660 hs. Tỷ lệ duy trì sĩ số đạt 94,2% (giảm 2% so với cùng kỳ năm trước)

          Học sinh bỏ học chủ yếu là do học lực yếu dẫn đến chán học. Một số học sinh do hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học ở nhà phụ giúp gia đình. Bên cạnh đó có một số em bỏ học để lập gia đình.

          Nhà trường đã có nhiều biện pháp tác động trực tiếp cũng như gián tiếp để hạn chế học sinh bỏ học như thành lập ban vận động học sinh, thành lập quỹ tương trợ học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, ban ngăn dòng bỏ học của học sinh … Nâng cao tinh thần trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm trong công tác vận động, nhưng tỉ lệ trở lại trường để học tập còn thấp.

 

2. Về cơ sở vật chất:

          Số phòng hiện tại 22. Trong đó có 16 phòng học, 1 phòng chức năng (phòng tin học), 1 phòng thư viện và 4 phòng làm khu hiệu bộ. Số lượng máy tính phục vụ cho thực hành môn tin học 27, nhà trường đã lắp 12 máy chiếu cố định tại các phòng học, có 6 máy tính sách tay nhằm phục vụ trong việc ứng dụng CNTT trong dạy học tại đơn vị. Hệ thống trang thiết bị dạy học các bộ môn như Vật lý, Hóa học, Sinh học còn thiếu về số lượng, kém về chất lượng nên chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong quá trình dạy học.

3. Về chất lượng giáo dục:

a.Xếp loại hạnh kiểm

          -Tốt: 501 (75.9%-tăng 18.3%). Trong đó khối 10: 171hs, khối 11: 179hs và khối 12: 151hs

          -Khá: 151 (22.9-giảm 14,1%). Trong đó khối 10: 59hs, khối 11: 49hs và khối 12: 43hs

          -Trung bình 8 (1.2%-giảm 2.7%). Trong đó khối 10: 01hs, khối 11: 03hs và khối 12: 04hs

          -Không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu.

 

b.Xếp loại học lực

          -Giỏi: 13 (2%-tăng0.7%). Trong đó khối 10: 07hs, khối 11: 03hs và khối 12: 03hs

          -Khá: 171 (25.9%-tăng 8.6%). Trong đó khối 10: 57hs, khối 11: 74hs và khối 12: 40hs

          -Trung bình: 402 (60.9-tăng 3.4%). Trong đó khối 10: 131hs, khối 11: 138hs và khối 12: 133hs

          -Yếu: 74 (11.2%-giảm 12,1%). Trong đó khối 10: 36hs, khối 11: 16hs và khối 12: 22hs

          -Không có học sinh xếp loại học lực kém.

         

c.Kết quả tay nghề giáo viên trong học kỳ I.

          - Giỏi: 01 (2.7%)

          - Khá: 31 (83,8%)

          - ĐYC: 05 (13,5%)

          - CĐYC: 0 

          - Có 03 giáo viên không xếp loại (trong thời gian nghỉ sinh)

 

B. CÁC NHIỆM VỤ VÀ YÊU CẦU CHUNG

1.Thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

          Tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành như cuộc vận động “mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích  cực”. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chiều sâu, đưa việc học tập và làm theo lời Bác trở thành công việc thường ngày của mỗi CB-GV-CNV. Thông qua các cuộc vận động và phong trào thi đua nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhằm góp phần nâng dần chất lượng giáo dục tại đơn vị.

          Tổ chức các cuộc thi như giải toán qua mạng Internet, thi tiếng Anh qua mạng Internet, thi giải toán trên máy tính cầm tay cho học sinh khối 11, chuẩn bị cơ sở tổ chức thi hùng biện tiếng anh cấp trường, bên cạnh đó các tổ chuyên môn còn tổ chức các chuyên đề, ngoại khoá gắn liền với hoạt động dạy-học nhằm tạo ra các sân chơi bổ ích cũng như trèn luyện kỹ năng sống cho học sinh qua các hoạt động  đó. Bên cạnh các cuộc thi các tổ chuyên môn còn tổ chức các câu lạc bộ như câu lạc bộ nói tiếng anh của tổ Anh văn,TD,QPAN, cuộc thi vẽ tranh với chủ đề biển đảo quê hương, tổ chức luyện tập và hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam…

 

2.Chỉ đạo thực hiện chương trình kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học.

          Thực hiện đúng kế hoạch thời gian năm học do phòng GDTrH Sở ban hành. Tất cả giáo viên ở các tổ chuyên môn thực hiện đúng PPCT giáo dục, thay đổi kịp thời  PPCT ở các bộ môn  được điều sau các đợt tập huấn như môn Anh văn, Thể dục, Công nghệ, QPAN… Tổ chức quán triệt cho toàn thể GV thực hiện nghiêm túc yêu cầu giảm tải theo tinh thần hướng dẫn của Bộ GD&ĐT ban hành. Chỉ đạo các tổ trưởng chuyên môn bám sát yêu cầu giảm tải vào việc kiểm tra, đánh giá việc soạn giảng của giáo viên trong tổ chuyên môn cũng như đánh giá hoạt động dạy học của giáo viên qua hoạt động dự giờ. Tổ chức soạn đề kiểm tra định kỳ cũng như kiểm tra thường xuyên của các tổ chuyên môn phải bám vào nội dung chuẩn kiến thức kỹ năng cũng như hướng dẫn giảm tải.

          Giáo dục toàn diện học sinh là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh giáo dục các môn văn hoá nhà trường chú trọng đến công tác giáo dục đạo đức cho học sinh bằng các hoạt động cụ thể như tổ chức quán triệt nội qui, nề nếp của học sinh, các qui định về đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh được qui định tại thông tư  58/2012/TTBGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 ban hành qui chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT trong các buổi sinh hoạt lớp cũng như trong các kỳ họp phụ huynh học sinh. Việc đánh giá xếp loại hạnh kiểm của học sinh các lớp được giáo viên chủ nhiệm tiến hành chặt chẽ trong từng tuần, từng tháng. Công tác giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh được tích hợp, lồng ghép với các bộ môn văn hoá, thông qua các hoạt động GDHN, HĐ NGLL, các tiết sinh hoạt lớp cũng như các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. Công tác giáo dục hướng dẫn học sinh thực hiện trật tự, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường được nhà trường chú trọng ngay từ đầu năm học nhà trường đã phối hợp với công an huyện Đam Rông tổ chức buổi tuyên truyền luật giao thông cũng như phòng chống ma tuý và bạo lực học đường. Ban lãnh đạo trường đã tổ chức triển khai nghiêm túc nội dung các đợt tập huấn của Sở GD&ĐT góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. Tuy nhiên do học sinh được phân bố rộng trên địa bàn, nhiều học sinh ở cách trường trên 7km, đối với học sinh khối 12 phải học cả sáng và chiều nên vẫn còn nhiều học sinh còn sử dụng xe máy đến trường, vẫn còn tình trạng học sinh chở ba khi tham gia giao thông.

          Công tác đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trên cơ sở đảm bảo thực hiện chuẩn kiến thức-kỹ năng các môn học được tiến hành thường xuyên ở các tổ chuyên môn. Nhà trường đã tổ chức triển khai nội dung các đợt tập huấn có liên quan đến hoạt động dạy học nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ giáo viên cũng như trang bị kiến thức cơ bản về hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá. Chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện các chuyên đề, ngoại khoá với nội dung đổi mới phương pháp dạy học như chuyên đề “Ứng dụng CNTT trong dạy học môn GDCD”, “Nâng cao hiệu quả dạy học môn hoá học qua việc sử dụng thiết bị dạy học”..   . Trong các đợt thao giảng, trong các tiết kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên cũng như kiểm tra tay nghề của giáo viên việc đánh giá kết quả đều dựa vào kết quả công tác đổi mới phương pháp dạy học và hiệu quả giáo dục. Tuy nhiên do đội ngũ giáo viên còn quá trẻ về tuổi đời và tuổi nghề bên cạnh đó trình độ tiếp thu của học sinh còn nhiều hạn chế… nên hoạt đổi mới phương pháp giáo dục đạt hiệu quả chưa cao. Trong học kỳ I nhà trường đã tiến hành tổ chức kiểm tra chung các bài kiểm tra định kỳ đối với các bộ môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa và Anh văn của ba khối cũng như thống nhất nội dung các bài kiểm tra thường xuyên. Công khai kết quả các bài kiểm tra qua đó đánh giá được kết quả học tập chung của học sinh từng khối lớp cũng như đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên.

          Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, ngay từ tháng 9 nhà trường đã tổ chức phụ đạo các môn Văn, Toán, Anh, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa cho học sinh khối 12. Nội dung phụ đạo được thống nhất trong tài liệu ôn tập nhằm giúp cho học sinh củng cố được kiến thức cơ bản bộ môn cũng như nắm được kiến thức, nội dung chương trình hiện tại để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Đối với khối 10, 11 việc giúp đỡ học sinh yếu kém được thực hiện ở các tổ chuyên môn chưa được tổ chức học tập trung theo lớp. vì quỹ phòng học không đáp ứng đủ.

          Công tác dạy nghề phổ thông lớp 11 được thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn tại công văn số 1066/SGDĐT-GDTrH. Tổng số học sinh học nghề khối 11 tại trường là 231 học sinh được chia thành 6 lớp, trong đó có 4 lớp nghề nông lâm với 177hs, 1 lớp điện dân dụng với 27hs và 1 lớp tin học văn phòng với 27hs. Đội ngũ giáo viên cũng như cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy học của bộ môn. Tuy nhiên bên cạnh đó bộ môn nông lâm giáo viên còn trẻ nên thiếu kinh nghiệm trong công tác dạy nghề phổ thông điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả giáo dục nghề phổ thông.

Công tác giáo dục quốc phòng an ninh được tổ chức thực hiện theo thời khoá biểu chính khoá, được tạo điều kiện thuận lợi về thời gian trong các buổi học. Các văn bản hướng dẫn dạy học môn quốc phòng an ninh được tổ chức triển khai trực tiếp đến giáo viên phục trách bộ môn. Trang thiết bị phục vụ huấn luyện-thực hành cho học sinh được đảm bảo cơ bản, chế độ phụ cấp cũng như trang phục của giáo viên quốc phòng an ninh được đầu tư đúng mức.

Công tác tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ I được triển khai nghiêm túc, đúng qui chế. Tất cả các bộ đều có đề cương ôn tập và có ít nhất 1 tiết ôn  tập trước khi kiểm tra học kỳ. Nhà trường đã tiến tổ chức kiểm tra học kỳ theo hai hình thức các môn không tập trung được kiểm tra trong tuần 17 theo thời khoá biểu, các bộ môn kiểm tra tập trung trong tuần 18 theo lịch kiểm tra chung, học sinh được trộn theo khối lớp được bố trí theo vần a,b,c…Tổ chức điều hành coi thi 2 giám thị trên một phòng thi nhằm tạo sự khách quan, công bằng trong quá trình thi cũng như đánh giá kết quả học sinh. Việc triển khai học tập, áp dụng thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 được thực hiện nghiêm túc.

Nhìn chung trong học kỳ I năm học 2012-2013 hoạt động chuyên môn của nhà trường đã thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu chuyên môn theo kế hoạch chung của nhà trường, đã tổ chức thực hiện tại đơn vị các cuộc thi do Sở GD&ĐT và Bộ GD&ĐT tổ chức và phát động, đã bước đầu thực hiện cơ bản yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học gắn liền với đổi mới kiểm tra đánh đánh theo yêu cầu thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng và thực hiện nội dung giảm tải chương trình theo hướng dẫn của Bộ. Hoạt động của tổ chuyên môn đi vào ổn định và đúng hướng, qua đó tạo điều kiện phát triển toàn diện cho học sinh đồng thời giúp giáo viên rút ra được kinh nghiệm nhằm phục vụ cho công tác giáo dục tại địa phương. Tuy nhiên bên cạnh đó còn tồn tại những hạng chế nhất định trong hoạt động chuyên môn trong học kỳ I như: Số lượng học học sinh tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức còn ít, chất lượng các cuộc thi chưa cao, hoạt động đổi mới phương pháp dạy học chưa đi vào sâu…

*Kết quả xếp loại Hạnh kiểm

Khối Lớp

Tổng số học sinh

Tốt

Khá

Trung Bình

Yếu

Số lượng

Tỉ lệ

Số lượng

Tỉ lệ

Số lượng

Tỉ lệ

Số lượng

Tỉ lệ

10

231

171

74

59

25.6

1

0.4

0

0

11

231

179

77.5

49

21.2

3

1.3

0

0

12

198

151

76.3

43

21.7

4

2

0

0

TỔNG

660

501

75.9

151

22.9

8

1.2

0

0

*Kết quả xếp loại Học lực

Khối Lớp

Tổng số học sinh

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

Slượng

Tỉ l

Số lượng

Tỉ l

Số lượng

Tỉ l

Số lượng

Tỉ l

Số lượng

Tỉ l

10

231

7

3

57

24.7

131

56.7

36

15.6

0

0

11

231

3

1.3

74

32

138

59.8

16

6.9

0

0

12

198

3

1.5

40

20.2

133

67.2

22

11.1

0

0

TNG

660

13

2

171

25.9

402

60.9

74

11.2

0

0

 

3.Biện pháp và kết quả công tác nâng cao chất lượng đội ngũ các bộ quản lý, giáo viên.

     - Chú trọng bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ. Cùng với Công đoàn chăm lo xây dựng tạo điều kiện cho GV ở khu tập thể trường; động viên thăm hỏi kịp thời khi gia đình có việc.

     - Triển khai bồi dưỡng kịp thời nội dung các Hội nghị chuyên đề của Sở; tích cực mua và chuyển giao một số phần mềm phục vụ công tác soạn giảng, phần mềm phục vụ công tác văn thư, kế toán, thời khóa biểu, phối hợp với tập đoàn Vietel triển khai phần mềm SMAS 2.0 … nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý trong nhà trường.

     - Khuyến khích động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho CB-CNV tham gia các lớp học nâng cao trình độ CM-NV. Về cơ bản đội ngũ đã hầu hết đạt chuẩn và trên chuẩn. Nhưng do đội ngũ giáo viên còn trẻ nên nhà trường không tự bồi dưỡng được cho GV, không nhờ được trường bạn vì điều kiên địa lý.

     - Do có sự thay đổi lớn về nhân sự trong năm học 2012-2013 ngay từ đầu năm học ban giám hiệu trường đã cơ cấu lại đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, từ đó có hướng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu cơ bản trong quản lý, điều hành hoạt động tổ chuyên môn. Tất cả các tổ chuyên môn đều đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong tâm của tổ chuyên môn trong năm học, triển khai cụ thể cho từng tháng, dựa trên kế hoạch năm học. Xây dựng kế hoạch phụ đạo nâng cao chất lượng bộ môn, phụ đạo học sinh giỏi. Triển khai thực hiện chuyên đề ở tổ chuyên môn, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo chuyên môn của cấp trên. Đổi mới công tác sinh hoạt tổ chuyên môn, đi vào trao đổi, thảo luận nội dung bài giảng, giảm thiểu công tác hành chính chuyên môn. Trong tổ chuyên môn các giáo viên mới được kèm cặp bỡi giáo viên có kinh nghiệm hơn.

Trong học kỳ I năm học 2012-2013 công tác sinh hoạt tổ chuyên môn đã thực hiện được yêu cầu cơ bản về đổi mới nội dung sinh chuyên môn của tổ, nhóm chuyên môn, chú trọng trao đổi, thảo luận chuyên môn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên cũng như chất lượng tổ chuyên môn. Tuy nhiên do đội ngũ giáo viên còn trẻ về tuổi nghề nên công tác sinh hoạt tổ chuyên môn còn gặp nhiều khó khăn nhất là xây dựng nhân tố cốt cán bộ môn.

 

4.Xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

Trong hoc kỳ I vừa qua nhà trường đã tích cực mua sắm trang thiết bị để phục vụ công tác giảng dạy, lắp đặt máy chiếu ở 12 phòng học, mua mới 04 máy tính sách tay để phục vụ việc ứng dụng CNTT trong dạy - học. Gia cố lại hệ thống đèn chiếu sang, hệ thống rèm cữa, cữa kính ở tất cả các phòng học. Tiến hành xây dựng hệ thống tường bao kiên cố quanh khuôn viên trường. Đầu năm học nhà trường được UBND huyện Đam Rông đầu tư xây dựng hệ thống gồm 4 phòng học bộ môn kiên cố. Tuy bên cạnh đó còn một số hạn chế như: Nhà trường chưa có nhân viên thiết bị, kho chứa thiết bị cách xa trường học, chất lượng thiết bị còn thấp và thiếu nên ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả giáo dục của đơn vị.

 

5.Đổi mới công tác quản lý. Ứng dụng CNTT trong quản lý

          Công tác quản lý nhà trường được phân cấp theo từng mảng, từng bộ phận. Mỗi mảng công việc được giao cho từng cá nhân có đủ năng lực, đủ phẩm chất đạo đức đảm nhiệm. Song hành với việc phân cấp công việc phân quyền cũng được chú trọng. Tất cả các công việc chung của nhà trường đều được thống nhất của tất cả các thành viên trong ban liên tịch nhà trường trước khi được đưa ra thực hiện.

 

6.Khó khăn, vướng mắc. Kiến nghị, đề xuất.

          -Đội ngũ giáo viên còn ít về tuổi nghề, chưa vững vàng về chuyên môn, thiếu kinh nghiệm trong công tác giáo dục.

          -Trang thiết bị thực hành thí nghiệm của các bộ môn còn thiếu, chất lượng thiết bị thấp làm ảnh hưởng đến kết quả giáo dục.

*Kiến nghị, đề xuất

          -Kính mong Lãnh đạo Sở GD&ĐT Lâm Đồng quan tậm tạo điều kiện      bổ xung trang thiết bị thực hành thí nghiệm ở các bộ môn để các phòng học chức năng được đưa vào sử dụng hiệu quả sau khi được hoàn tất.

          -Kính mong Lãnh đạo Sở GD&ĐT và phòng GDTrH tạo điều kiện hỗ trợ về nhân lực ôn tập các môn thi tốt nghiệp 2012-2013 ở các bộ môn có giáo viên mới tuyển dụng dạy lớp 12 tại trường như Sinh và Lịch sử.

 

C.ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ CÔNG TÁC HKI NĂM HỌC 2012-2013.

 

     Trong học kì vừa qua, nhờ có sự nỗ lực của tập thể CB-GV-CNV và HS, trường THPT Đạ Tông đã tích cực thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện, nhiều nội dung công tác đạt được thành tích tốt, chuyển biến đáng kể so với cùng kỳ năm học trước; nền nếp kỷ cương tiếp tục được giữ vững và phát huy.

    

Nơi nhận:                                                            HIỆU TRƯỞNG

- VP Sở GD-ĐT Lâm Đồng.                                                                 

- Phòng Trung học Sở GD-ĐT.   

- Ban Lãnh đạo liên tịch.

- Các TTCM.

- Đăng WebSite.

- Lưu VP.

Tác giả bài viết: Bùi Văn Khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Khai giảng 2012-2013
13 photos | 10523 view

+ Xem tất cả

Danh ngôn cuộc sống

Bogiaoducdaotaosogiaoduclamdonggiaoviennet1

TRA CỨU TỪ ĐIỂN


Tra theo từ điển:


Ý kiến thăm dò

Bạn thấy website nhà trường như thế nào?

Giao diện đẹp và phù hợp với giáo dục

Cấu trúc về module và blog phù hợp

Nội dung phong phú và có cập nhật thường xuyên

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê truy cập website

Đang truy cậpĐang truy cập : 2

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 1


Hôm nayHôm nay : 45

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 29975

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3541983

Thành viên