Báo cáo tổng kết năm học 2012-2013

Chủ nhật - 26/05/2013 08:35

   SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐẠ TÔNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 
     

 Số:       /BC-THPTĐT                                       Đạ Tông, ngày 20 tháng 5 năm 2013

                                                       

BÁO CÁO

          Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2012-2013

 

 
 

 


           Kính gửi:    - Sở Giáo dục-Đào tạo Tỉnh Lâm Đồng.

 - Phòng Trung học Sở GD-ĐT Lâm Đồng.

 

        Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT Lâm Đồng V/v Hướng dẫn tổng kết Năm học 2012-2013;

          Thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của trường THPT

Đạ Tông;

Nay trường THPT Đạ Tông báo cáo cụ thể như sau:

 

A. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013

I. Học sinh, giáo viên.

1. Đánh giá về quy mô HS, HS sinh tăng, giảm so với đầu năm học, bỏ học; chất lượng HS THPT.

Tổng số học sinh đầu năm 705 chia thành 20 lớp

(20 trung bình 35 học sinh/lớp) tính đến cuối năm học là 651 (trung bình 32 học sinh/lớp), bỏ học 48 học sinh chiếm tỷ lệ 7.4%. Tỷ lệ duy trì sĩ số đạt 92.6%  như cùng kỳ năm ngoái, đạt chỉ tiêu đề ra trong đầu năm học.

Học sinh bỏ học chủ yếu là do học lực yếu, kém, khả năng nhận thức, ghi nhớ kiến thức chậm so với các bạn trong lớp dẫn đến chán học. Một số học sinh do hoàn cảnh gia đình gặp rất nhiều khó khăn phải bỏ học ở nhà phụ giúp gia đình.  

Trong năm học 2012-2013 giáo viên chủ nhiệm đã tích cực tìm hiểu hoàn cảnh gia đình học sinh đặt biệt là gia đình những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn chăm học, phối hợp với đoàn thanh niên động viên, giúp đỡ nhằm hạng chế tình hình bỏ học giữa chừng của học sinh, đối với những học sinh có biểu hiện nghỉ học giáo viên chủ nhiệm làm việc trực tiếp với gia đình, trưởng thôn… để động viên học sinh trở lại trường. Tuy nhiên kết quả đạt được chưa cao.

 

2. Đánh giá về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về số lượng, cơ cấu, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục trung học.

-Tổng số CB-GV-CNV 52 (trong biên chế 41)

            -CBQL: 3

            -GV: 42      Biên chế chính thức 36

            -CNV: 7      Biên chế chính thức 6

Đội ngũ cán bộ giáo viên cơ bản đảm bảo đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, phân bố hợp lý về cơ cấu bộ môn. Đội ngũ giáo viên có tuổi đời còn trẻ, nhiệt tình, tâm huyết, tận tâm với nghề, thích ứng nhanh với những thay đổi trong công việc.

 

II. Kết quả chỉ đạo dạy và học

1. Thực hiện kế hoạch giáo dục

a) Chỉ đạo, tổ chức, dạy học tự chọn: Nhà trường tổ chức dạy học chủ đề tự chọn theo chủ đề bám sát đối với ba khối 10,11 và 12 chủ yếu ở các bộ môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học và Anh văn. Qua chủ đề tự chọn nhằm củng cố kiến thức cơ bản cho học sinh, bên cạnh đó giáo viên còn giảng lại, nhắc lại, lặp lại kiến thức cũ ở các lớp dưới nhằm giúp học sinh lấy lại kiến thức cơ bản, nền tản cho việc tiếp thu kiến thức mới.

b) Triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng:

d) Dạy học nội dung giáo dục địa phương: Thực hiện đúng qui định về dạy học nội dung giáo dục địa phương theo tinh thần công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Bộ giáo dục và đào tạo Hướng dẫn thực hiện nội dung GD địa phương ở cấp  THCS và cấp THPT từ năm học 2008-2009

c) Triển khai dạy học tích hợp giáo dục môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các môn học: Thực hiện tích hợp nội dung giáo dục môi trường, sử dụng năng lượng tiết và hiệu quả trong các môn Vật lý, Sinh học, Hoá học và một số bộ môn khác theo qui định của Bộ giáo dục và đạo tạo. Tuy ban đầu đã triển khai tích hợp nội dung nhưng do khả năng tiếp thu của học sinh còn chậm, nội dung kiến thức bài học lớn nên nội dung tích hợp mới chỉ dừng lại ở việc giáo viên giới thiệu nội dung yêu cầu tích hợp với nội dung kiến thức bài học, học sinh chưa nhận thấy rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa nội dụng bài và nội dung cần tích hợp.

đ) Đánh giá việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học; kiểm tra đánh giá (triển khai ra kiểm tra theo ma trận đề); xây dựng nguồn học liệu mở, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy:

Nhà trường đã tổ chức triển khai các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá đến tổ chuyên môn và từng giáo viên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đảm bảo đáp ứng yêu cầu cơ bản cho hoạt động dạy học. Đa số giáo viên xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, có trách nhiệm và lòng nhiệt tình trong công việc. Tuy nhiên bên cạnh đó còn một bộ phận giáo viên chưa kịp thời cập nhật nội dung kiến thức, PPDH, KTĐG mới. Trình độ nghiệp vụ của một số giáo viên chưa đáp ứng được việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Trong đó nhiều giáo viên trẻ mới tốt nghiệp ra trường kinh nghiệm dạy học chưa nhiều. Chất lượng đầu vào của học sinh còn rất thấp, không đồng đều, khả năng tiếp thu của học sinh còn rất nhiều hạn chế. Một số tổ chuyên môn chưa thực hiện triệt để các giải pháp hữu ích nhằm làm thay đổi căn bản phương pháp dạy học.

 

- Đổi mới kiểm tra, đánh giá: Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động "Hai không". Coi trọng việc phân tích kết quả kiểm tra qua đó điều chỉnh hoạt động giảng dạy và học tập. Nâng cao chất lượng đề kiểm tra, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông với ba cấp độ: Biết, thông hiểu, vận dụng sáng tạo, với các bài kiểm tra cuối kỳ, cuối năm dành tối thiểu 50% làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng sáng tao từ đó bảo đảm dạy học sát đối tượng, khuyến khích tư duy độc lập, sáng tạo của học sinh và hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá năng lực của bản thân.  Tổ chức tốt quá trình ôn tập trước khi kiểm tra, kiểm tra chung các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Anh văn, Lịch sử và  Địa lý. Thực hiện đúng quy định của Thông tư 58/2011/BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT về quy chế đánh giá, xếp loại học sinh.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT góp phần đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh, giáo viên tích hợp CNTT vào từng môn học thay vì chỉ được học trong môn Tin học. Mỗi giáo viên dạy trung bình ít nhất 2 tiết có ứng dụng CNTT trong một giai đoạn thi đua, đầu năm học các tổ chuyên môn đã rà soát các bài giảng và lập bản đăng ký bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin. Các tổ chuyên môn đã mạnh dạn tổ chức các chuyên đề UDCNTT vào dạy học như môn GDCD, Vật lý, Hoá học… Qua các chuyên đề giúp giáo viên rút kinh nghiệm và tổ chức sinh hoạt chuyên môn trao đổi về cách ứng dụng CNTT một cách chọn lọc, phù hợp với đối tượng,  nhằm phát huy có hiệu quả tác dụng của phương tiện, tránh lạm dụng quá mức. Đẩy mạnh việc khai thác tài nguyên trên mạng Internet phục vụ công tác quản lý và giảng dạy của CBGV thông qua bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp địa chỉ hoặc mở liên kết với trang web của trường. Tăng cường việc khai thác sử dụng hệ thống thư điện tử để tăng tiện ích, hiệu quả trong trao đổi cập nhật thông tin. Tất cả cán bộ giáo viên nhà trường đều sử dụng hệ thống địa chỉ mail @lamdong.edu.vn trong trao đổi, liên lạc.

 

*Kết quả xếp loại hạnh kiểm cuối năm

  +Tốt: 528 (81.1%) tăng 10.4% so với năm học trước

  +Khá: 114 (17.5%) giảm 10.8% so với năm học trước

  +Trung bình: 9 (1.4%) giảm 0.4% so với năm học trước

  +Yếu: 0

Tỷ lệ học sinh được xếp loại hạnh kiểm khá tốt trở lên đạt 98.6% vượt 2.6% so với kế hoạch, giảm 0.4% so với năm học trước

*Kết quả xếp loại học lực cuối năm

  +Giỏi: 15 (2.3%) giảm 0.2% so với năm học trước

  +Khá: 242 (37.2%) tăng 14.4% so với năm học trước

  +Trung bình: 349 (53.6%) tăng 5.6% so với năm học trước

  +Yếu: 45 (6.9%) giảm 8.6% so với năm học trước

  +Kém: 0

Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 95.8% vượt 15.8% so với kế hoạch tăng 11.5% so với năm học trước

2. Thực hiện quy chế chuyên môn

a) Thực hiện ba công khai trong các trường học: Việc thực hiện ba công khai mới chỉ thực hiện công khai chất lượng giáo dục qua các buổi họp phụ huynh học sinh, thực hiện qua phiếu liên lạc nhằm báo cáo kết quả giáo dục sau học kỳ I, II và cuối năm, đồng thời còn sử dụng trang thông tin http://www.thptdatong.dayhoc.vn

làm phương tiện công khai kết quả học tập của học sinh. Việc công khai tài chính được tiến hành định kỳ theo quý. Tuy nhiên thực hiện chưa thường xuyên chưa đem lại hiệu quả cao đối với công tác công khai tài chính. Nhà trường chưa xây dựng bản niêm yết  ba công khai trong đơn vị.

b) Đổi mới công tác quản lí chuyên môn: Thực hiện đúng kế hoạch thời gian năm học do phòng GDTrH Sở ban hành. Tất cả giáo viên ở các tổ chuyên môn thực hiện đúng PPCT, thay đổi kịp thời PPCT ở các bộ môn  được điều sau các đợt tập huấn như môn Anh văn, Thể dục, Công nghệ… Việc xây dựng kế hoạch năm học của nhà trường, các tổ chuyên môn được bám sát những nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch năm học của Sở. Thực hiện đầy đủ các hoạt động giáo dục theo qui định: HĐ GDHN, HĐNGLL, HĐ giáo dục nghề phổ thông khối 11. Công tác phụ đạo các môn Văn, Toán, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cho học sinh khối 12 ngay từ tháng 9 năm 2012 và phụ đạo học sinh yếu kém khối 10, 11 ở các bộ môn Văn Toán, Anh. Bồi dưỡng học sinh giỏi ở một số bộ môn như Ngữ văn, Toán, Anh, Vật lý, Hoá học. Triển khai thực hiện các chủ đề bám sát ở các khối lớp chủ yếu ở các bộ môn Ngữ văn, Toán,  Vật lý, Anh văn và Hoá học. Tổ chức ôn tập chu đáo cho học sinh ở các khối lớp trước các đợt kiểm tra học kỳ cũng như ôn thi tốt nghiệp cho học sinh khối 12. Nhà trường đã tổ chức kiểm tra tập trung các bài kiểm tra 1 tiết đối với các môn như Toán, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử và Địa lý

Các tổ chuyên môn đã tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng được Sở tổ chức sau đó tiến hành triển khai tập huấn lại cho toàn bộ giáo viên bộ môn và tổ chuyên môn, triển khai thực hiện chuyên đề như: Xây dựng tài liệu ôn thi tốt nghiệp cho các bộ môn Văn, Toán, Lý, Hóa, Anh, Sinh, Sử và Địa lý. Bên cạnh đó các tổ chuyên môn cũng đã thực hiện các chuyên đề như: Ứng dụng CNTT trong dạy học Hoá học, Vật lý, GDCD, thực hiện bài khó đối với môn Ngữ văn. Bên cạnh đó các tổ chuyên môn cũng đã tổ chức các hoạt động ngoại khoá nhằm thu hút học sinh đến trường, tạo ra sự hứng thú, yêu thích bộ môn đối với học sinh. Các tổ chuyên môn đã tích cực triển khai nội dung tập huấn đầu năm vào thực tế bài giảng, soạn giảng, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng.         Công tác đổi mới phương pháp dạy học luôn được các tổ chuyên môn chú trọng. Các chuyên đề cấp tổ và cấp trường đều hướng đến việc đổi mới phương pháp dạy học. Bên cạnh hoạt động học tập các bộ môn văn hóa nhà trường phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức các giải thi đấu thể thao như Cầu lông (cho CB-GV-CNV), bóng đá, bóng chuyền cho học sinh từ đó chọn lọc đối tượng thành lập đội tuyển tham gia các giải đấu do cấp trên tổ chức.

c) Tổ chức kiểm tra học kỳ I, cuối năm học, thi chọn học sinh giỏi, tham gia các hoạt động chuyên môn khác:

-Việc tổ chức kiểm tra học kỳ I, cuối năm, thi thử tốt nghiệp THPT: được tiến hành theo đúng các văn bản hướng dẫn của phòng GDTrH SGD&ĐT Lâm Đồng. Công tác tổ chức kiểm tra được tiến hành chu đáo nghiêm túc ngay từ khâu xây dựng đề cương, tổ chức ôn tập, coi kiểm tra theo đúng qui chế. Nhà trường tổ chức kiểm tra tập trung đối với các môn Ngữ văn, Toán, Anh văn, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý phân bố học sinh theo vần A,B,C… Các môn còn lại kiểm tra theo TKB.

-Thi chọn học sinh giỏi, tham gia các hoạt động chuyên môn khác: Trong năm học nhà trường tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường cho các bộ môn

+ Toán có 27 học sinh đăng ký tham gia, kết quả có 03 học sinh đạt.

+ Vật lý có 26 học sinh đăng ký tham gia, kết quả có 06 học sinh đạt.

+ Hoá học có 37 học sinh đăng ký tham gia, không có học sinh đạt.

+ Anh văn có 14 học sinh đăng ký tham gia, kết quả có 1 học sinh đạt

+ Ngữ văn có 10 học sinh đăng ký tham gia. Môn ngữ văn có 02 học sinh tham gia dự thi học sinh giỏi cấp trường. Tuy kết quả đạt được chưa cao nhưng đã tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với trường bạn trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi. Tuy nhiên kinh nhiệm của đội ngũ giáo viên còn ít, thiếu kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, chưa định rõ định hướng bồi dưỡng… công tác tổ chức hội thi còn hạng chế. Bên cạnh đó trình độ tiếp thu, nhận thức của học sinh chưa cao. Công tác định hướng của giáo viên đối với học sinh còn hạng chế… nên kết quả đạt được còn nhiều hạng chế.

Trong năm học nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức, tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức  như: thi giải toán qua mạng Internet, thi tiếng anh qua Internet, thi giải toán trên máy tính cầm tay, thi làm đồ dùng dạy học. Tổ chức cho học sinh tham gia Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Lâm Đồng với 2 nội dung trong đó đạt huy chương đồng ở môn bóng chuyền nam.

d) Chỉ đạo đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học; tổ chức thi chọn giáo viên giỏi các cấp:

-Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn các Phó hiệu trưởng và chuẩn giáo viên được tiến hành nghiêm túc, đúng theo các văn bản quy định hiện hành. Công tác đánh giá đảm bảo tính công khai, công bằng và khách quan.

-Hội thi chọn giáo viên được tổ chức vào cuối tháng 2. Qua hội thi đã chọn được  5 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cơ sở. Mặt dù trong công tác tổ chức còn gặp nhiều khó khăn như về đội ngũ giám khảo (nhà trường phối hợp với trường lân cận để nhờ hỗ trợ nhân lực làm giám khảo) nhưng qua hội thi đã giúp giáo viên thể hiện những thế mạnh của mình, khẳng định vị thế đi đầu của mình về chuyên môn trong đơn vị.

3. Thực hiện các hoạt động giáo dục

a) Hoạt động giáo dục nghề phổ thông: Công tác giáo dục nghề phổ thông được thực hiện ngay từ trung tuần tháng 10 năm 2012 sau khi được phòng GDTrH Sở GD&ĐT Lâm Đồng phê duyệt kế hoạch dạy nghề của trường với tổng số 231 học sinh khối 11. Trong đó nghề nông lâm gồm 4 lớp, nghề điện dân dụng 1 lớp và nghề tin học văn phòng 1 lớp. Cuối đợt học có 220 học sinh đủ điều kiện dự thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông.

b) Hoạt động giáo dục hướng nghiệp: Thực hiện giáo dục hướng nghiệp theo chương trình quy định của Bộ giáo dục và đào tạo. Chú trọng công tác tuyên truyền, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh khối 12. Đặc biệt trong học kỳ 2 trường tổ chức hướng dẫn chọn nghề nghiệp phù hợp với hoàn cảnh và năng lực sở trường của học sinh gắn với công tác hướng dẫn tuyển sinh vào các trường Đại học ,Cao đẳng và TCCN năm học 2012-2013 cho học sinh khối 12.

 c) Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: Thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chương trình quy định của Bộ giáo dục vào đào tạo. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được phân công cho giáo viên chủ nhiệm lớp, thực hiện hoạt động qua chủ đề của từng tháng, lồng ghép một số nội dung vào các bộ môn như GDCD, Ngữ văn, Công nghệ ….Kết quả hoạt động là một trong những tiêu chí tham gia xếp loại hạnh kiểm của học sinh trong học ky và năm học.

III. Đánh giá việc thực hiện các phong trào t hi đua

- Thực hiện chỉ đạo của Sở về việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cục”, nhà trường đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với Công, phân công chỉ đạo đòan trường thực hiện việc tổ chức tuyên truyền nội dung phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Những việc trường đã làm được trong năm học qua nhằm tuyên truyền sâu rộng mục đích ý nghĩa của phong trào trong các buổi chào cờ, lồng ghép trong việc tổ chức các họat động VH-VN-TDTT nhân các ngày lễ lớn như khai giảng, 20/11, thành lập QĐNDVN, 26/3, tổ chức ngày ra quân làm vệ sinh khu vực quanh khuôn viên trường, tổ chức tốt các hoạt động trong tháng thanh niên, tổ chức phong trào trồng cây xanh nhân ngày sinh nhật Bác…

- Công tác thi đua, khen thưởng; việcchấp hành quy định về chế độ thông tin, báo cáo: trong năm học nhà trường tổ chức hai đợt thi đua gắn liền với hai học kỳ. Nội dung thi đua phù với thực tiễn địa phương đơn vị, gắn với nhiệm vụ trọng tâm năm học. Tổ chức, triển khai nội dung thi đua đến với từng cá nhân tập thể trong nhà trường. Các biểu điểm của từng giai đoạn thi đua được ban thi đua cụ thể hoá và được toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường thống nhất trước khi đưa vào thực hiện đánh giá thi đua. Việc xét thi đua được thực hiện công khai, công bằng, dân chủ và công khai. Kết quả cuối năm Ban thi đua nhà trường đã xét và đề nghị cấp trên công nhận:

+ 01: chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

+ 06: chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

+ 02: cá nhân được Sở GD&ĐT tặng giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2012-2013

+ 01: cá nhân được Sở GD&ĐT tặng giấy khen có thành tích trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực)

+ 27 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

+ Tập thể nhà trường tự đánh giá xếp loại khá theo tiểu chuẩn đánh giá thi đua trường THPT theo thang điểm quy định cuả Sở GD&ĐT Lâm Đồng.

Bên cạnh đó Ban thi đua đã bình xét tặng danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cho 6 đ/c làm công tác chủ nhiệm. 6 tập thể lớp đạt danh hiệu tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 1 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác thi đua khen thưởng của nhà trường còn có những hạng chế như: phong trào thi đua chưa được tổ chức sâu rộng, các biểu điểm đánh giá thi đua chưa hoàn toàn mang tính định lượng, chưa đánh giá toàn diện kết quả thi đua của cá nhân, điều này gây cản trở trong việc bình chọn đánh giá thi đua của cá nhân. Tinh thần thi đua của một số cá nhân trong tập thể chưa cao, chưa phát huy hết sức mạnh cá nhân và tập thể.

IV. Xây dựng cơ sở vật chất trường học, mua sắm, tự làm thiết bị dạy học

a) Đánh giá về kết quả đầu tư, đáp ứng yêu cầu phục vụ dạy và học: Trong năm học nhà trường được đầu tư xây dựng khu phòng học bộ môn bằng nguồn vốn hỗ trợ cho các huyện nghèo theo đề án 30a của chính phủ, khu phòng này đang dần hoàn thiện và dự kiến đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học 2013-2014. Bên cạnh đó cuối năm 2012 nhà trường cũng đã tiến hành xây hệ thống tường rào kiên cố bằng nguồn ngân sách nhà nước. Song song với việc đầu tư xây dựng từ các dự án trong năm học nhà trường cũng đã tu bổ, mua sắm và sửa chữa nhỏ nhằm đem lại khuôn viên trường xanh-sạch-đẹp, đảm bảo thiết bị cơ bản phục vụ hoạt động dạy học.

b) Các giải pháp: Tham mưu Sở GD&ĐT Lâm Đồng, với UBND huyện Đam Rông tranh thủ các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước qua đề án 30a của Chính phủ để tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường.

V.Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được

a) Ưu điểm:

          -Năm học 2012 - 2013,  trường THPT Đạ Tông tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục với chủ đề "Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục". Các mục tiêu cơ bản của năm học được thực hiện có hiệu quả, đã tổ chức tốt các kỳ thi học kỳ, thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi, thi nghiệp vụ sư phạm trẻ, thi giải toán qua Internet, thi tiếng Anh qua mạng, giải toán trên máy tính cầm tay. Tham giai dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngự văn, tham gia HỘi khoẻ Phù Đổng tỉnh Lâm Đồng… Đồng thời  đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo" và phong trào thi đua xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" đạt hiệu quả khá tốt.

-Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học được đẩy mạnh. Chất lượng giáo dục của nhà trường được giữ vững, từng bước  nâng lên. 100% giáo viên đạt chuẩn, 1 CBQL  trên chuẩn

-Cơ sở vật chất, phòng, lớp, trang thiết bị đồ dùng dạy học được củng cố. Bên cạnh đó, Chương trình kiên cố hóa trường, lớp đã và đang được triển khai thực hiện với 4 phòng học bộ môn được đầu tư từ nguồn vốn 30a của Chính phủ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đổi mới phương pháp dạy và học đạt nhiều kết quả, nhà trường đã nâng cấp mạng Internet với tốc độ cao bằng mạng cáp quang, tạo nhiều thuận lợi cho công tác giảng dạy, học tập và điều hành quản lý của ngành giáo dục.

 

b) Hạn chế:

-Công tác quản lý chỉ đạo của BGH đôi còn cồng kềnh, chưa kịp thời, chưa sát sao, chưa thực sự đi sâu vào nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường.

-Cơ sở vật chất nhà trường tuy đã được trang bị cơ bản tuy nhiên vẫn còn nhiều thiếu thốn, thiết bị dạy học không đồng bộ, chất lượng thiết bị kém. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục của đơn vị nhất là định hướng xây dựng theo đề án trường chuẩn quốc gia.

-Đội ngũ giáo viên còn trẻ, thiếu kinh nghiệm trong công tác, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một số giáo viên còn hạng chế.

-Trình độ nhận thức chung của học sinh còn nhiều hạng chế, đầu vào tuyển sinh thấp.

 

Tuy nhiên với tinh thần, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn của tập thể CB-GV-CVN và học sinh toàn trường. Trường THPT Đạ Tông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2012-2013./.

 

                     HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                   

- Như trên (b/c);  

- Lưu.

Tác giả bài viết: BÙi Văn Khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Khai giảng 2012-2013
13 photos | 10535 view

+ Xem tất cả

Danh ngôn cuộc sống

Bogiaoducdaotaosogiaoduclamdonggiaoviennet1

TRA CỨU TỪ ĐIỂN


Tra theo từ điển:


Ý kiến thăm dò

Bạn thấy website nhà trường như thế nào?

Giao diện đẹp và phù hợp với giáo dục

Cấu trúc về module và blog phù hợp

Nội dung phong phú và có cập nhật thường xuyên

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê truy cập website

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 1161

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 36060

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3548068

Thành viên