Thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” gắn với phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” đã tạo ra sức sống mới ở trường THPT Đạ Tông - Đam Rông

Thứ tư - 30/01/2013 09:08

     Như các đồng chí đã biết, Trường THPT Đạ Tông là một đơn vị trường học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tỉnh Lâm Đồng, là chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Đam Rông.

     Tuy mới được thành lập nhưng trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của chi bộ, tập thể hội đồng sư phạm nhà trường đã nỗ lực phấn đấu và bước đầu  đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, góp phần “ nâng cao dân trí ” tại địa phương.

     Trong những năm qua, sau khi chi bộ triển khai thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” gắn với phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cưc ” đã thổi vào nhà trường một sức sống mới, tạo sức bật, sức lan toả rộng khắp trong các hoạt động, các phong trào thi đua của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh toàn trường.

     Kính thưa: Toàn thể hội nghị !

     Cách đây hơn 5 năm, tại sân trường trường THPT Đạ Tông , chi bộ đã phát động Cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh " theo tinh thần Chỉ thị số 06 của Bộ Chính trị (khóa X) và năm 2011 Bộ Chính trị (khoá XI) đã ban hành Chỉ thị số 03 về việc “ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”. Với mục đích cao nhất là làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh,… về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

     Triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; những năm qua Chi bộ, Ban Lãnh đạo nhà trường, Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường THPT Đạ Tông đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua của nhà trường nhằm phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên và các thế hệ học sinh. Để tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đó, chi bộ đã triển khai thực hiện với những việc làm cụ thể và bước đầu đã đem lại một số kết quả đáng khích lệ.

   Thay mặt cấp ủy chi bộ nhà trường, tôi xin chia sẽ cùng toàn thể hội nghị 1 số vấn đề cơ bản sau đây : 

     1. Nhưng việc đã làm :

     Chi bộ đã chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ và thường xuyên việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến các tổ chức, đoàn thể và mỗi đảng viên trong chi bộ.

     Trước hết, cấp uỷ chi bộ đã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động của chi bộ, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên. Hàng tháng triển khai kế hoạch hoạt động theo chủ đề cho các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thực hiện, có kiểm tra, đánh giá một cách nghiêm túc. Chi bộ coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ giáo viên trẻ và các thế hệ học sinh thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, chào cờ đầu tuần, hay tích hợp trong giảng dạy các môn học như : Giáo dục công dân, Văn học, Lịch sử, hoạt động ngoài giờ lên lớp, Giáo dục hướng nghiệp …

     Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, Ban Lãnh đạo và công đoàn nhà trường đã có những chỉ đạo hướng dẫn cụ thể đến từng tổ chức, cá nhân trong nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện sát với điều kiện hoàn cảnh thực tế của tổ chức mình. Cụ thể :

     Công đoàn nhà trường đã đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành 1 trong những tiêu chí thi đua tiêu, đã tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi nhằm lòng ghép tuyên truyền, phổ biến tư tưởng và tấm gương của Bác đến đoàn viên công đoàn; Đoàn Thanh niên đã tổ chức cho ĐVTN đăng ký nội dung học tập và làm theo gương của Bác, đặc biệt là Đoàn thanh niên cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch “ Kể chuyện Bác Hồ ” và triển khai thực hiện trong các buổi sinh hoạt dưới cờ. Ngoài ra, Đoàn trường còn phối hợp với các tổ chuyên môn như tổ Sử - Địa - GDCD, tổ Ngữ văn … tổ chức nhiều buổi ngoại khóa với chủ đề “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” rất thiết thực và ý nghĩa. Và đặc biệt phải kể đến vai trò của GVCN trong việc tuyên truyền, phổ biến tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác đến toàn thể học sinh thông qua các tiết sinh hoạt lớp, các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp …  

     Kính thưa : Toàn thể hội nghị !

     Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, thì tự phê bình và phê bình là một nguyên tắc trong xây dựng nền tảng đạo đức mới - đạo đức cách mạng. Chính vì vậy, công tác phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, đấu tranh với các quan điểm sai trái, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong chi bộ được cấp ủy chú trọng. Thông qua các đợt sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên môn, công tác phê bình và tự phê bình, chỉnh đốn đảng đã được triển khai thường xuyên.

     Ngoài những buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, họp hội đồng hàng tháng, sinh hoạt chuyên môn hàng tuần; Chi bộ, Ban Lãnh đạo nhà trường và các đồng chí tổ trưởng chuyên môn còn tổ chức các buổi sinh hoạt tư tưởng nhằm đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình, góp ý, giúp đở lẫn nhau để cùng tiến bộ.

     Vấn đề xây dựng những cá nhân điển hình, gương mẫu làm theo lời Bác được đặt ra cho toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua sinh hoạt thường kỳ. Nghị quyết chi bộ hàng tháng đều quy định rõ trách nhiệm gương mẫu, tự giác đi đầu của cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu các tổ chức, mỗi đảng viên đều phải có ý thức trách nhiệm để quần chúng noi theo, lấy kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng cuối năm. Hàng năm chi bộ, Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên đều bình xét danh hiệu cá nhân tiêu biểu và từng bước nhân rộng điển hình.

     2. Kết quả đạt được :

     * Về phía CB - GV - CNV :

    Từ sự chỉ đạo sâu sát của Chi bộ, sự hưởng ứng tích cực của từng tổ chức và cá nhân trong nhà trường, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh đã đi vào nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh toàn trường, tạo được sự chuyển biến rõ rệt. Hầu hết CB - GV - CNV đã có sự nhận thức sâu sắc hơn, có ý thức cao hơn về đạo đức, trách nhiệm, thể hiện qua hiệu quả công tác được giao. Mọi hoạt động của nhà trường từng bước đi vào nề nếp; kỷ luật, kỷ cương dần ổn định. Lối sống, tác phong, phương pháp làm việc, tinh thần thái độ, của CB - GV - CNV đã có những chuyển biến tích cực. Các hiện tượng như thờ ơ với các hoạt động tập thể, thiếu ý thức trong sinh hoạt ... hầu như không còn. Ý thức giữ gìn vệ sinh chung, kỷ luật lao động được chấp hành nghiêm túc hơn. Một số hiện tượng như hút thuốc nơi công sở, sử dụng điện thoại khi đang lên lớp hay đang hội họp sau khi được quán triệt đều đã chấm dứt …

     * Về phía học sinh :

    Trong những năm qua, việc kết hợp việc thực hiện cuộc vận động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn vớiphong trào thi đua“ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” đã đem lại kết quả khá rõ nét. Cụ thể :

     Sau khi được học tập, tuyên truyền và giáo dục về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhận thức và hành động của các em học sinh đã có những chuyển biến tích cực. Kết quả học tập và rèn luyện đạo đức trong những năm qua khá tốt, số học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu, kém ngày một giảm; hầu hết các em đều tham gia các phong trào một cách tích cực, nhiệt tình, có chất lượng cao; mối quan hệ thầy - trò, bạn bè ngày càng gần gủi, thân thiện và gắn bó hơn; các sinh hoạt khác như vệ sinh trường, lớp, cá nhân … dần đi vào nề nếp.

    Chất lượng dạy và học, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT ngày một đi lên; tỉ lệ học sinh khá, giỏi các khối lớp hàng năm ngày càng tăng. 

    *  Một số thành tích  nỗi bật :

     Chi bộ nhiều năm liền được cấp trên công nhận “ trong sạch, vững mạnh ”; mặc dù là một trường vùng sâu, vùng xa nhưng hội đồng sư phạm nhà trường luôn được lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo Lâm Đồng đánh giá cao về sự cố gắng vượt khó vươn lên; Công đoàn và Đoàn Thanh niên nhiều năm được tổ chức cấp trên công nhận vững mạnh.

 

     3.Bài học kinh nghiệm :

      Từ những kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vân động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” gắn với thực hiện phong trào “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” tại trường THPT Đạ Tông trong những năm qua có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây : 

     Một là,Triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nhà trường là một việc làm thường xuyên, liên tục. Coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, giúp mọi người nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, có ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, chấp hành tốt các quy định của các cấp quản lý.

     Hai là,xây dựng tập thể chi bộ nhà trường đoàn kết thống nhất và thực sự dân chủ, tạo môi trường làm việc thuận lợi với bầu không khí sư phạm lành mạnh cho giáo viên, coi trọng hiệu quả công việc, khuyến khích tự kiểm tra đánh giá của từng giáo viên.

     Ba là,thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, tay nghề vững, tâm huyết với nghề, phát hiện và phân công dìu dắt giáo viên trẻ làm đội ngũ kế cận; có biện pháp động viên, thu hút cán bộ giáo viên yên tâm công tác cống hiến lâu dài cho địa phương, hạn chế sự biến động về đội ngủ.

     Bốn là,đẩy mạnh giáo dục toàn diện cho học sinh, xây dựng môi trường học tập thân thiện, trong đó xác định : giáo dục văn hóa là trung tâm, rèn luyện kỷ năng sống cho học sinh là quan trọng và cần thiết. Đa dạng hóa các loại hình học tập như tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm hổ trợ học tập, tổ chức tìm hiểu Văn hóa địa phương …

     Năm là,công tác giáo dục phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, huy động nhiều đối tượng, nhiều tổ chức cùng tham gia ( Ban Lãnh đạo, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, công đoàn, Đoàn Thanh niên…). Đặc biệt phải biết phát huy khả năng vốn có, kinh nghiệm thực tiển của trưởng các tổ chức đoàn thể nhằm nâng cao hiệu quả.

     Sáu là,biết phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể khác trong xã hội và phụ huynh học sinh để làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Đẩy mạnh công tác thi đua, không chạy theo thành tích, chú ý xây dựng các điển hình tiên tiến làm theo gương Bác từ đó từng bước nhân rộng điển hình.

    Bảy là, mỗi đảng viên, mà trước hết là các đồng chí trong cấp ủy chi bộ phải thực sự tiên phong gương mẫu, phải là tấm gương về việc học tập và làm theo lời Bác để toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh noi theo.

        Kính thưa : Quý đại biểu !

                Thưa : toàn thể hội nghị.

     Có thể nói học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là việc cần phải thực hiện liên tục, suốt đời. Tuy nhiên, tùy vào hoàn cảnh thực tế, điều kiện cụ thể của từng cơ quan, từng cá nhân như thế nào ? Từ đó xác định và lựa chọn học tập và làm theo ra sao ? Nội dung nào cần ưu tiên học trước ? Nội dung nào sẽ học và làm theo sau?.

     Với vai trò của một chi bộ lãnh đạo cơ quan trường học, thực hiệntheo tinh thần Chỉ thị số 06 (khóa X) và chỉ thị số 03 (khoá XI) của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong thời gian qua, chi bộ trường THPT Đạ Tông đã ra sức lãnh chỉ đạo cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Thay mặt chi bộ, xin mạnh dạn chia sẽ trước hội nghị, rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các đồng chí.

     Cuối cùng xin kính chúc các đồng chí sức khõe, hạnh phúc; chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

     Xin chân thành cảm ơn !                                

 

                                                      

                                                             

Tác giả bài viết: Trần Văn Hậu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Khai giảng 2012-2013
13 photos | 10528 view

+ Xem tất cả

Danh ngôn cuộc sống

Bogiaoducdaotaosogiaoduclamdonggiaoviennet1

TRA CỨU TỪ ĐIỂN


Tra theo từ điển:


Ý kiến thăm dò

Bạn thấy website nhà trường như thế nào?

Giao diện đẹp và phù hợp với giáo dục

Cấu trúc về module và blog phù hợp

Nội dung phong phú và có cập nhật thường xuyên

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê truy cập website

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 212

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 33228

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3545236

Thành viên