Hướng dẫn dạy học môn toán năm 2011-2012

Thứ tư - 19/10/2011 12:13

SỞ GD-ĐT LÂM ĐỒNG

PHÒNG GDTrH

 

HƯỚNG DẪN DẠY HỌC MÔN TOÁN THCS, THPT

Năm học 2011 – 2012

 

- Căn cứ văn bản Số: 5358/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD-ĐT, ngày 12 tháng 8 năm 2011 “V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012”.

- Căn cứ Hướng dẫn Số: 920/SGDĐT- GDTrH, ngày 25 tháng 8  năm 2011 của Sở GD-ĐT Lâm Đồng ”V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011 – 2012”.

Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm được quy định ở các văn bản trên, Phòng Giáo dục  trung học hướng dẫn chi tiết một số nội dung về việc triển khai dạy học bộ môn Toán cấp THCS, THPT như sau:

A. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Các cơ sở giáo dục phổ thông tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, dạy học phân hoá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.

- Tạo ra sự chuyển biến mới về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông, trong đó các nội dung bồi dưỡng hè 2011 do Sở GD-ĐT triển khai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

- Phối hợp triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS,THPT thông qua các hoạt động tập huấn, sinh hoạt chuyên môn, thanh kiểm tra nội bộ giáo viên.

- Thực hiện nội dung giảm tải môn Toán theo phân phối chương trình đã được Ban giám hiệu phê duyệt và căn cứ vào hướng dẫn thực hiện chương trình và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD-ĐT để soạn giáo án và giảng dạy.

- Khắc phục triệt để dạy học theo kiểu đọc chép, đổi mới phương pháp dạy và học. Hướng dẫn phương pháp học tập phù hợp đối tượng học sinh  để không ngừng nâng cao chất lượng học tập bộ môn Toán.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tổ chức giảng dạy và học tập bộ môn Toán.

B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên theo nội dung bồi dưỡng hè 2011 do SỞ GD-ĐT đã triển khai.

Tiếp tục thát triển bền vững kết quả bồi dưỡng giáo viên trong những năm qua.

Hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên của tổ chuyên môn trong việc tiếp cận và nâng cao mức độ đáp ứng với chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Tổ chức bồi dưỡng những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, chất lượng công tác, giảng dạy nhằm thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ năm học 2011-2012, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục – đào tạo trong tình hình mới, tạo cơ hội cho giáo viên được giao lưu trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm dạy học.

Hình thức tổ chức bồi dưỡng:

- Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu.

- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn, tổ chức hội thảo theo từng trường.

1.1 Bồi dưỡng về Công tác giáo viên chủ nhiệm trong trường THCS, THPT.

Nội dung bồi dưỡng:

Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm.

Những kỹ năng cần thiết đối với người giáo viên làm công tác giáo viên chủ nhiệm trong trường THCS, THPT.

Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh;tăng cường bồi dưỡng kỹ năng làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp.

1.2 Bồi dưỡng về kỹ thuật thiết lập ma trận đề kiểm tra, kỹ thuật biên soạn đề kiểm tra.

Căn cứ vào hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra ban hành theo Công văn số 8773/BGDĐT - GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT, các trườngtổ chức hướng dẫn cho giáo viên THCS, THPT thực hiện tăng cường tổ chức bồi dưỡng giáo viên về kĩ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.

Căn cứ vào những yêu cầu của việc đổi mới kiểm tra đánh giá, các cấp quản lý và các cơ sở giáo dục trung học tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các giải pháp:

- Tổ chuyên môn thực hiện việc biên soạn đề kiểm tra theo hướng đảm bảo mức độ nhận biết, tăng cường mức độ thông hiểu và vận dụng. Trong quá trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, cần kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan,dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng.

- Cần tham khảo các sản phẩm bài thu hoạch bồi dưỡng về biên soạn đề kiểm tra và thiết lập ma trận đề môn toán cấp THCS, THPT do các tổ nhóm môn Toán tập huấn hè thực hiện đã được đưa lên trang Web của Phòng Giáo dục trung học để hội ý trong tổ chuyên môn để thống nhất và biên soạn chính xác và chi tiết, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. (địa chỉ trang Web: gdtrhlamdong.tk)

- Trước mắt các tổ chuyên môn biên soạn đề kiểm tra theo ma trận đề của các chương, học kì và cuối năm đảm bảo các yêu cầu như văn bản quy định. Sau đó mỗi giáo viên phải tự xây dựng được ma trận và biên soạn đề kiểm tra đảm bảo các yêu cầu.

- Với các bài kiểm tra cuối học kì, cuối năm, thi tốt nghiệp THPT dành tối thiểu 50% thời gian làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng.

1.3 bồi dưỡng năng lực cho  tổ trưởng chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà trường.

Nội dung bồi dưỡng

- Trường THCS, THPT trong hệ thống Giáo dục Quốc dân.

- Tổ trưởng chuyên môn với  công tác quản lý hoạt động dạy học của trường trung học.

 - Tổ trưởng chuyên môn với công tác quản lý dạy học

  Đối với các trường vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc, các trường có chất lượng tuyển sinh đầu vào thấp cần xây dựng kế hoạch phụ đạo sớm, chọn lựa nội dung ôn tập phù hợp đối tượng nhất là ở các lớp đầu cấp và cuối cấp.

2. Thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và thực hiện phân phối chương trình:

- Giáo viên bộ môn Toán có trách nhiệm chỉ dẫn học sinh các nội dung đã được Bộ GD-ĐT hướng dẫn điều chỉnh trên cơ sở Sách giáo khoa của NXB Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011. Nếu giáo viên và học sinh sử dụng Sách giáo khoa ấn hành từ những năm trước thì cần đối chiếu với Sách giáo khoa 2011 để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp.

- Giáo viên cần căn cứ vào hướng dẫn thực hiện chương trình và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD-ĐT để sử dụng hợp lý Sách giáo khoa khi soạn giáo án, giảng bài trên lớp, tránh tình trạng gây quá tải.

- Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học.

- Chú ý đối với các nội dung được Bộ GD-ĐT hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm”:

+ Dành thời lượng của các nội dung này cho các nội dung khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho học sinh.

+ Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh vào những nội dung này, tuy nhiên, giáo viên và học sinh vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.

- Tăng cường dự giờ, tổ chức thao giảng theo các yêu cầu đã nêu để đảm bảo mục tiêu giảm tải (tăng thời lượng cho các bài khó, thực hành – luyện tập; đổi mới phương pháp dạy – học và kiểm tra – đánh giá; tăng cường giáo dục kỹ năng và thực hiện các yêu cầu giáo dục tích hợp).

3. Thực hiện việc dạy học tự chọn, cụ thể:

-Môn học tự chọn nâng cao của ban Cơ bản có thể sử dụng sách giáo khoa nâng cao hoặc sử dụng sách giáo khoa biên soạn theo chương trình chuẩn kết hợp với chủ đề tự chọn nâng cao của môn học.

- Dạy học chủ đề tự chọn bám sát để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kĩ năng, không bổ sung kiến thức nâng cao.

- Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chủ đề tự chọn nâng cao, chủ đề tự chọn bám sát các môn học thực hiện theo quy định tại Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT của Bộ GD-ĐT.

4. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học:

- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học với yêu cầu không ngừng nâng cao chất lượng học tập bộ môn.

- Thiết kế, biên soạn bài dạy, giáo ántheo khung giáo án đã thống nhất trong đợt tập huấn hè 2011 đối với cấp THCS, THPT.

- Tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động học tập với các hình thức đa dạng, phong phú, có sức hấp dẫn, phù hợp với đặc trưng bài học, trình độ học sinh và điều kiện cụ thể của lớp, trường, địa phương…

- Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua công tác bồi dưỡng, dự giờ thăm lớp của giáo viên, đánh giá rút kinh nghiệm công khai các tiết dự giờ trong cả tổ chuyên môn; tổ chức hội thảo từ cấp tổ, cấp trường, cụm trường, PhòngGD…; tăng cường theo hướng trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gặp phải khi giảng dạy...

- Tổ chức dự giờ, hội thi giáo viên giỏi các cấptrên cơ sở danh sách đăng ký của giáo viên trong tổ chuyên môn tại Hội nghị CBCC.

- Chú trọng tổ chức cho giáo viên nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến; quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán trong tổ chuyên môn, mỗi cấp học, mỗi cơ sở giáo dụcở địa phương.

- Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT. Giáo viên cần căn cứ vào hướng dẫn thực hiện chương trình và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT để sử dụng hợp lý sách giáo khoa khi giảng bài trên lớp,chủ động thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; khắc phục lối dạy học thuần tuý đọc – chép.

- Chú trọng tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm hợp lý; rèn luyện kỹ năng tự học, tạo điều kiện cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên trong tổ chức quá trình dạy học; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải; bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất.

- Chú trọng việc dạy học thực hành trong giờ chính khoáđối với các tiết thực hành của môn Toán; trong chương trình môn Toán cấp THCS, THPT số tiết thực hành không nhiều, yêu cầu giáo viên chuẩn bị chu đáo để dạy tốt các tiết này theo quy định, không dùng tiết thực hành để để dạy hoặc luyện tập các nội dung khác.

- Tăng cường thời lượng luyện tập trong mỗi tiết học, đối với diện học sinh yếu bộ môn Toán cần chú ý  giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ năng tính toán, khả năng áp dụng lý thuyết vào giải bài tập dạng cơ bản thông qua hệ thống bài tập nhỏ, vừa sức.

- Bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; chú trọng liên hệ thực tế phù hợp với nội dung bài học. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, tăng cường sử dụng hợp lý, hiệu quả, khai thác tối đa các chức năng của các thiết bị dạy học, máy vi tính, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn.

Các cấp quản lý và các cơ sở giáo dục trung học tập trung chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc công tác kiểm tra, thi tuyển sinh, xét tốt nghiệp THCS…ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm thi và nhận xét đánh giá. Thực hiện các biện pháp phù hợp như: chú trọng công tác phụ đạo, giúp đỡhọc sinh yếu, kém và bồi dưỡng học sinh khá, giỏi trong nội dung từng bài học;

5. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi:

Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán và học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp THCS, THPT, đây là nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học.

   a) Nội dung, chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán THPT

Bồi dưỡng tất cả các nội dung nhưng tập trung trọng tâm phần: I.1; I.2; V(-Phép đếm, nhị thức Niuton). Các phần còn lại bồi dưỡng mức độ tương đối.

ĐẠI SỐ: 

1/.        Phương trình, hệ phương trình, bất phương trình.

-           Phương trình, hệ phương trình, bất phương trình đại số.

-           Phương trình, hệ phương trình, bất phương trình căn thức.

-           Phương trình, hệ phương trình, bất phương trình chứa dấu GTTĐ.

-           Tính chất nghiệm của các phương trình.

-           Phương trình, hệ phương trình, bất phương trình mũ, logarit, lượng giác

2/.        Bất đẳng thức và cực trị:

-           Các phương pháp cơ bản chứng minh bất đẳng thức ( sử dụng biến đổi tương đương, tính chất cơ bản, quy nạp, phản chứng…..)

-           Bất đẳng thức AM- GM

-           Bất đẳng thức B – C- S

-           Các kỹ thuật cơ bản chứng minh bất đẳng thức: ( chuẩn hóa, dồn biến, đạo hàm, tiếp tuyến, tham số hóa…)

3/.        Đa thức. 

-           Nghiệm của đa thức

-           Đa thức khả quy, bất khả quy

-           Chia hết

-           Phương trình đa thức

-           Nội suy Lagrang

-           Đa thức Trebưusep

4/.        Phương trình hàm trên các tập số N, Z, Q, R

GIẢI TÍCH

1/.        Dãy số 

-           Công thức tổng quát

-           Giới hạn.

-           Dãy sinh bởi hàm…

2/.        Phương trình hàm liên tục, khả vi 

HÌNH HỌC PHẲNG

-           Phương pháp véc tơ

-           Phương pháp biến hình

-           Phương pháp tổng hợp. 

-           Phương pháp tọa độ.

SỐ HỌC

-           Chia hết

-           Đồng dư

-           Phương trình nghiệm nguyên.

TỔ HỢP

-           Nguyên lý Diricle

-           Nguyên lý bất biến, đơn biến, cực hạn

-           Phép đếm, nhị thức Newton.

   b) Nội dung, chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán cấp THCS:Thực hiện theo chỉ đạo của các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị cáccấp quản lýcơ sở giáo dục trung học, các tổ chuyên môn Toán trong các đơn vị, nhà trườngtập trung chỉ đạo, triển khai hướng dẫn thực hiện bộ môn Toán  đến giáo viên trong tổ chuyên môn và tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên thực hiện tốt các nội dung nêu trên.

                

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

 

 

Tác giả bài viết: Bùi Văn Khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Khai giảng 2012-2013
13 photos | 10525 view

+ Xem tất cả

Danh ngôn cuộc sống

Bogiaoducdaotaosogiaoduclamdonggiaoviennet1

TRA CỨU TỪ ĐIỂN


Tra theo từ điển:


Ý kiến thăm dò

Bạn thấy website nhà trường như thế nào?

Giao diện đẹp và phù hợp với giáo dục

Cấu trúc về module và blog phù hợp

Nội dung phong phú và có cập nhật thường xuyên

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê truy cập website

Đang truy cậpĐang truy cập : 5

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 4


Hôm nayHôm nay : 617

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 31100

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3543108

Thành viên