Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2011-2012(QUyết định chính thức của Sở GD&ĐT Lâm Đồng)

Thứ ba - 01/11/2011 21:02
Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2011-2012(QUyết định chính thức của Sở GD&ĐT Lâm Đồng)

Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2011-2012(QUyết định chính thức của Sở GD&ĐT Lâm Đồng)

Kết quả tuyển dụng viên chức tỉnh Lâm Đồng. Những thí sinh không có tên trong danh sách trúng tuyển là những thí sinh hỏng.
TT Họ và Tên Năm sinh ĐHSP Ngành
 đào tạo
Ưu
tiên
Hộ khẩu
(huyện, TP)
Ngạch dự tuyển Chuyên ngành Đơn vị tuyển dụng Ghi chú
1 NGUYỄN ĐỨC HUY 1987 CĐSP Mỹ Thuật   Bảo Lâm 15a202 Mỹ Thuật DTNT Bảo Lâm  
2 NGUYỄN BÁ ĐẠI 1987 ĐHSP GD Thể chất Con TB Đạ Tẻh, LĐ 15113 Thể dục DTNT Đạ Tẻh  
3 THẨM THỊ NGA 1986 ĐHSP Hóa học Dân tộc Đạ Tẻh, LĐ 15113 Hóa học DTNT Đạ Tẻh  
4 NGUYỄN THỊ TÁM 1988 ĐH+NVSP Vật Lý   Thái Bình 15113 Vật Lý DTNT Đạ Tẻh  
5 NGUYỄN THỊ HOÀNG TÂM 1988 ĐH+NVSP Tiếng Anh   Bảo Lộc, LĐ 15113 Tiếng anh DTNT Đạ Tẻh  
6 PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO 1987 ĐHSP Lịch Sử   Đức Trọng 15113 Lịch sử DTNT Đạ Tẻh  
7 ĐẬU TRỌNG VINH 1989 ĐHSP Hóa học   Đắk Lắk 15113 Hóa học DTNT Đạ Tẻh  
8 LÊ THỊ SONG 1988 TCCN Thiết bị TN TH   Đam Rông, LĐ Nhân viên Thiết bị DTNT Đam Rông  
9 NGUYỄN THỊ HUỆ 1989 ĐHSP Tiếng anh   Đam Rông, LĐ 15a202 Tiếng anh DTNT Đam Rông  
10 TRẦN VĂN LINH 1987 ĐHSP TDTT Con TB Đam Rông, LĐ 15a201 Thể dục DTNT Đam Rông  
11 LÊ THỊ HOÀI THU 1985 ĐH+NVSP Ngữ Văn   Đức Trọng, LĐ 15a201 Ngữ văn DTNT Đam Rông  
12 PHAN THỊ THỦY 1988 CĐSP KTNN-KTGĐ   Đam Rông, LĐ 15a202 Công nghệ DTNT Đam Rông  
13 TRẦN LINH TRÂM 1989 CĐSP Mỹ Thuật   Đà Lạt, LĐ 15a202 Mỹ thuật DTNT Đam Rông  
14 NGUYỄN THỊ MỸ LY 1986 ĐH+NVSP Tiếng Anh   Đức Trọng, LĐ 15a201 Tiếng anh DTNT Đơn Dương  
15 PHẠM THỊ KIM THANH 1988 CĐSP Toán - Tin   Đà Lạt, LĐ 15a202 Tin học DTNT Đơn Dương  
16 ĐỖ THỊ HỒNG THÚY 1983 ĐH+NVSP Ngữ Văn   Lâm Hà, LĐ 15a201 Ngữ văn - G.Vụ DTNT Lâm Hà  
17 NGUYỄN THU TRANG 1984 CĐSP Hóa - Sinh   Lâm Hà, LĐ 15a202 Hóa - Giáo vụ DTNT Lâm Hà  
18 TRẦN THỊ THU NHUNG 1984 ĐH+NVSP Toán - Tin   Đà Lạt 15113 Tin DTNT Tỉnh  
19 BÙI THANH LIÊM 1986 ĐH+NVSP Toán   Bảo Lâm 15113 Toán GDTX Bảo Lâm  
20 VŨ THỊ NỤ 1990 CĐSP TVTT   Nghệ An 17a170 Thư viện GDTX Bảo Lâm  
21 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 1984 ĐHSP Lịch Sử Con TB Di Linh, LĐ 15113 Lịch Sử GDTX Đà Lạt NV1
22 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 1985 ĐHSP KT Nữ công   Đà Lạt, LĐ 15113 KT Nữ công GDTX Đà Lạt  
23 BÙI THỊ MAI 1987 ĐHSP SP KTNN   Lâm Hà 15113 Nông Lâm GDTX Đam Rông  
24 ĐẶNG VĂN TIẾN 1985 ĐHSP Vật Lý Con bệnh binh Cần Thơ 15113 Vật Lý GDTX Lạc Dương  
25 NGUYỄN QUỐC THỤY 1983 ĐHSP KT Công nghiệp   Đà Lạt, LĐ 15113 Dạy nghề GDTX Lạc Dương  
26 ĐẶNG THỊ TRÂM 1983 ĐHSP KT Nữ công Con TB Đà Lạt, LĐ 15113 KT Nữ công GDTX Lạc Dương  
27 ĐÀO THỊ YẾN 1987 TCCN Văn thư lưu trữ   Đà Lạt, LĐ Nhân viên Văn thư GDTX Lạc Dương  
28 VÕ THÚC QUÝ 1985 ĐH+NVSP Hóa học   Đà Lạt, LĐ Nhân viên Thiết bị GDTX Tỉnh (Bảo Lộc)  
29 K' HUY 1983 ĐHSP Toán Dân tộc Lâm Hà, LĐ 15113 Toán KTTH-HN Đạ Tẻh  
30 LÊ THỊ NGỌC TRÂM 1988 ĐH+NVSP Ngữ Văn   Đạ Tẻh, LĐ 15113 Ngữ văn KTTH-HN Đạ Tẻh  
31 NGUYỄN THỊ TRANG 1988 ĐH+NVSP Hóa học   Lâm Hà, LĐ 15113 Hóa học KTTH-HN Lâm Hà  
32 NGUYỄN THỊ HẬU 1981 CĐSP Âm Nhạc   Đà Lạt 15a204 TPT Đội TH TN Lê Quí Đôn  
33 BỦI THỊ HỒNG NHUNG 1982 ĐHSP SP Pháp văn   Đà Lạt 15a203 Tiếng  pháp TH TN Lê Quí Đôn  
34 TRẦN THỊ HOÀI THU 1990 CĐSP SP Tiểu học   Đà Lạt 15a204 GV Tiểu học TH TN Lê Quí Đôn  
35 NGUYỄN LƯƠNG BẢO THUYÊN 1982 ĐHSP GD Tiểu học   Đà Lạt 15a203 GV Tiểu học TH TN Lê Quí Đôn  
36 THÁI THỊ HẰNG 1987 CĐSP Thư viện - TT   Đức Trọng, LĐ Nhân viên Thư viện THCS&THPT Đà Loan  
37 NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG 1989 ĐHSP Toán   Đức Trọng, LĐ 15113 Toán THCS&THPT Đà Loan  
38 LÒ VĂN KHOA 1987 ĐH+NVSP Toán Dân tộc Thanh Hóa 15113 Toán THCS&THPT Đà Loan  
39 NGÔ THỊ NGÀ 1988 ĐHSP Ngữ Văn   Đức Trọng, LĐ 15113 Ngữ văn THCS&THPT Đà Loan  
40 HOÀNG THỊ MỸ PHƯƠNG 1989 CĐSP Toán - Tin   Đức Trọng, LĐ 15a202 Toán THCS&THPT Đà Loan  
41 TRIỆU THỊ SÂM 1987 CĐSP Ngữ Văn Con TB Di Linh, LĐ 15a202 Ngữ văn THCS&THPT Đà Loan  
42 ĐẶNG THỊ TUYẾT SƯƠNG 1987 ĐH+NVSP Anh Văn   Đức Trọng 15a202 Anh văn THCS&THPT Đà Loan  
43 NGUYỄN ĐỨC THÁI 1983 CĐSP Tin Học   Đức Trọng, LĐ 15a202 Tin học THCS&THPT Đà Loan  
44 NGUYỄN THỊ XUÂN TRINH 1988 ĐHSP Hóa học   Bảo Lộc, LĐ 15113 Hóa học THCS&THPT Đà Loan  
45 LÊ THỊ NGỌC YẾN 1989 CĐSP Lý - KTCN   Đức Trọng, LĐ 15a202 Vật Lý THCS&THPT Đà Loan  
46 K' ĐĂM 1989 ĐHSP GD Thể chất DT Lâm Hà 15113 Thể Dục THCS&THPT Đống Đa  
47 PHẠM HẢI HOÀN 1987 CĐSP GD thể chất   Đà Lạt 15a202 Thể dục THCS&THPT Đống Đa  
48 HOÀNG THỊ THU NGÂN 1982 ĐHSP Ngữ Văn   Lâm Hà, LĐ 15113 Ngữ văn THCS&THPT Đống Đa  
49 TRẦN THỊ MỸ CHI 1989 ĐHSP SP Hóa   Đắc Lắc 15113 Hóa THCS&THPT Lộc Bắc  
50 KA CHIÊN 1988 ĐHSP SP Địa DT Bảo Lâm 15113 Điạ THCS&THPT Lộc Bắc  
51 ĐOÀN THỊ THÚY DƯƠNG 1988 ĐHSP SP Sinh   Hà Tĩnh 15113 Sinh THCS&THPT Lộc Bắc  
52 LƯƠNG VĂN LUÂN 1986 CĐSP SP Toán-Lý DT Bảo Lâm 15a202 Toán THCS&THPT Lộc Bắc  
53 VÕ THỊ MINH PHƯỢNG 1986 ĐHSP SP Văn   Cát Tiên 15113 Văn THCS&THPT Lộc Bắc  
54 BÙI THỊ QUÝ 1985 ĐH+NVSP Văn   Đà Lạt 15113 Văn THCS&THPT Lộc Bắc  
55 VÕ THỊ THANH THÚY 1989 CĐSP TV TT   Đạ Tẻh 17a170 Thư viện THCS&THPT Lộc Bắc  
56 DOÃN ĐỨC ĐẠT 1990 CĐSP Giaó dục đặc biệt   Lâm Hà   GDĐB Thiểu năng Hoa Phong Lan  
57 LÊ THỊ BÍCH HẠNH 1988 CĐSP GD đặc biệt   Đơn Dương, LĐ 15a202   Thiểu năng Hoa Phong Lan  
58 VŨ ĐỨC HẢI 1985 ĐHSP Thể dục Con TB Bảo Lâm 15113 Thể Dục THPT Bảo Lâm  
59 LÊ THỊ HẠNH 1989 ĐHSP Địa   Bảo Lâm 15113 Địa THPT Bảo Lâm  
60 DƯƠNG THỊ HUỆ 1987 ĐH+NVSP Địa Con TB Hà Nam 15113 Địa THPT Bảo Lâm  
61 VÕ THỊ KIM  OANH 1990 CĐSP Văn phòng   Bảo Lâm 01008 Văn thư THPT Bảo Lâm  
62 CAO TRUNG  SANG 1989 TCCN CNTT   Bảo Lâm   KTVTH THPT Bảo Lâm  
63 ĐẶNG QUANG TÙNG 1988 ĐH+NVSP GDTC-GDQP   Hà Tĩnh 15113 GDQP THPT Bảo Lâm  
64 LỤC THỊ THẢO 1986 ĐHSP SP Hóa   Bảo Lâm 15113 Hóa THPT Bảo Lâm  
65 NGUYỄN THỊ THỦY 1990 ĐH+NVSP Toán-Tin   Bảo Lộc 15113 Tin THPT Bảo Lâm  
66 PHẠM THỊ THÚY DIỄM 1986 ĐHSP SP Tin   Bảo Lộc 15113 Tin THPT Bùi Thị Xuân  
67 LƯƠNG VĂN ĐOÀN 1985 ĐHSP GD thể chất DT Cát Tiên 15113 Thể dục THPT Bùi Thị Xuân  
68 HOÀNG THỊ HOA 1987 ĐHSP GDCD   Bảo Lâm 15113 GDCD THPT Bùi Thị Xuân  
69 PHẠM VĂN HƯNG 1988 ĐHSP TDTT Con TB Hà Tĩnh 15113 Thể dục THPT Bùi Thị Xuân  
70 NGUYỄN THỊ ANH PHƯƠNG 1984 ĐHSP SP Hóa   Lâm Hà 15113 Hóa THPT Bùi Thị Xuân  
71 NGUYỄN HỒ BẢO TRÂM 1983 ĐHSP SP Hóa   Đà Lạt 15113 Hóa THPT Bùi Thị Xuân  
72 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 1985 ĐHSP Ngữ Văn   Đức Trọng, LĐ 15113 Bí thư Đoàn THPT Chu Văn An  
73 TRẦN THỊ HÀ GIANG 1989 ĐH+NVSP Tin Học Con TB Lâm Hà, LĐ 15113 Tin học THPT Chu Văn An  
74 PHAN THỊ HẰNG 1988 ĐHSP KTCN   Đức Trọng, LĐ 15113 KTCN THPT Chu Văn An  
75 ĐỒNG THỊ THU THƯƠNG 1989 ĐHSP Hóa học   Đắk Lắk 15113 Hóa học - TB THPT Chu Văn An  
76 NGUYỄN THỊ THU VÂN 1985 CĐSP Thư viện - TT   Đơn Dương, LĐ Nhân viên Thư viện THPT Chu Văn An  
77 VŨ THỊ VÂN 1986 ĐHSP Tiếng Anh   Đà Lạt, LĐ 15113 Tiếng anh THPT Chu Văn An  
78 HOÀNG CHI LINH 1989 ĐHSP GDTC   Quảng Bình 15113 TD THPT Di Linh  
79 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 1984 ĐHSP Lịch Sử Con TB Di Linh 15113 Sử THPT Đạ Sar NV2
80 ĐOÀN THỊ MỸ DIỆU 1990 TCCN Y sỹ đa khoa   Đạ Tẻh, LĐ Nhân viên Y tế THPT Đạ Tẻh  
81 ĐỖ NGỌC LỄ 1984 ĐHSP KT Công nghiệp   Đạ Huoai, LĐ 15113 Công nghệ THPT Đạ Tẻh  
82 NGUYỄN THỊ NINH 1981 ĐHSP Tin học ứng dụng   Đa Tẻh 15113 Tin học THPT Đạ Tẻh  
83 PHẠM ĐÌNH QUỐC VIỆT 1987 ĐH+NVSP Tiếng Anh   Đạ Tẻh, LĐ 15113 Tiếng anh THPT Đạ Tẻh  
84 NGUYỄN THỊ 1989 ĐHSP Vật Lý   Quảng Trị 15113 Vật Lý THPT Đạ Tông  
85 BÙI CÔNG HUÂN 1987 ĐH+NVSP Hóa học   Đam Rông, LĐ 15113 Hóa học THPT Đạ Tông  
86 ĐỖ MINH HUYÊN 1986 ĐH+NVSP Ngữ Văn   Đà Lạt, LĐ 15113 Ngữ văn THPT Đạ Tông  
87 QUÁCH THI THU HUYỀN 1988 ĐH+NVSP Tiếng Anh   Ninh Bình 15113 Tiếng anh THPT Đạ Tông  
88 ĐỖ THỊ LŨY 1988 ĐHSP Toán   Đam Rông, LĐ 15113 Toán THPT Đạ Tông  
89 PHẠM SINH SẮC 1985 ĐH+NVSP Hóa học   Đam Rông, LĐ 15113 Hóa học THPT Đạ Tông  
90 LÊ PHƯƠNG THÙY ANH 1989 ĐH+NVSP Tiếng Anh   Đạ Huoai, LĐ 15113 Tiếng anh THPT Đạm Ri  
91 LÊ THỊ HÂN 1989 ĐH+NVSP Ngữ Văn   Đà Lạt, LĐ 15113 Ngữ văn THPT Đạm Ri  
92 HOÀNG THỊ NHẤT 1989 ĐHSP Địa Lý Con TB Bảo Lộc, LĐ 15113 Địa Lý THPT Đạm Ri  
93 NGUYỄN THỊ TÂM 1988 ĐHSP Hóa học   Cát Tiên, LĐ 15113 Hóa học THPT Đạm Ri  
94 NÔNG ĐỨC TOÀN 1984 ĐHSP Toán - Tin Dân tộc Bảo Lâm, LĐ 15113 Toán THPT Đạm Ri  
95 TRẦN TỨ 1987 ĐHSP Tin Học   Quảng Trị 15113 Tin học THPT Đạm Ri  
96 TRẦN HOA BẮC 1984 TCCN Y Sĩ Đa Khoa   Đơn Dương 16119 Y Tế THPT Đơn Dương  
97 HOÀNG QUỐC HÙNG 1971 CĐSP Thư viên    Đơn Dương 17a170 Thư viện THPT Đơn Dương  
98 ĐỖ QUỐC HUY 1985 ĐH+NVSP Kỹ thuật điện - điện tử   Đơn Dương 15113 Công nghệ THPT Đơn Dương  
99 NGUYỄN VĂN HẢI 1986 ĐH+NVSP KT Công nghiệp   Lâm Hà, LĐ 15113 KTCN THPT Đức Trọng  
100 NGUYỄN QUỲNH VIỆT TRƯƠNG 1988 ĐH+NVSP Tiếng anh   Đức Trọng, LĐ 15113 CT Đoàn THPT Đức Trọng  
101 LÊ VĂN TRƯỜNG 1988 CĐSP Tin học   TT Huế 15113 Tin học THPT Đức Trọng  
102 PHẠM TUẤN ANH 1987 ĐHSP KTCN   Cát Tiên, LĐ 15113 KTCN THPT Gia Viễn  
103 THẠCH MINH HOÀN 1988 ĐHSP Toán Dân tộc Nùng Cát Tiên, LĐ 15113 Toán THPT Gia Viễn  
104 NGUYỄN THỊ THÌN 1988 TCCN Y sỹ đa khoa   Cát Tiên, LĐ Nhân viên Y tế THPT Gia Viễn  
105 TRẦN THỊ VÂN 1977 ĐH+NVSP Xã hội học   Cát Tiên, LĐ Nhân viên Thiết bị THPT Gia Viễn  
106 ĐỖ QUANG ĐÔNG 1989 ĐHSP TC-QP   Di Linh 15113 Thể dục THPT Hòa Ninh  
107 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 1989 ĐHSP SP Anh DT Di Linh 15113 Anh THPT Hòa Ninh  
108 PHAN THỊ NHƯ 1989 ĐHSP SP Văn CBB Di Linh 15113 Văn THPT Hòa Ninh  
109 ĐÀO THỊ PHƯỢNG 1978 ĐHSP Ngữ văn   Bảo Lộc 15113 Văn THPT Hòa Ninh  
110 TRẦN THỊ TƯƠI 1988 ĐH+NVSP Tiếng Anh   Bảo Lâm 15113 Anh THPT Hòa Ninh  
111 NGUYỄN THỊ THU 1984 ĐH+NVSP Hóa Con TB Di Linh 15113 Hóa THPT Hòa Ninh  
112 R' JÔ THỪM 1989 CĐSP TVTT DT Di Linh 17a170 Thư viện THPT Hòa Ninh  
113 TRẦN THỊ CẢNH 1981 ĐH+NVSP Ngữ Văn   Đức Trọng, LĐ 15113 Ngữ văn THPT Hoàng Hoa Thám  
114 PHẠM THỊ MAI HIÊN 1988 ĐHSP Hóa học   Đà Lạt, LĐ 15113 Thiết bị THPT Hoàng Hoa Thám  
115 NGUYỄN THỊ BÍCH HƯỜNG 1989 ĐH+NVSP Vật Lý   Đức Trọng 15113 Vật Lý THPT Hoàng Hoa Thám  
116 NGUYỄN TRỌNG QUANG 1985 ĐHSP GD thể chất - QP   Đức Trọng, LĐ 15114 Thể dục THPT Hoàng Hoa Thám  
117 NGUYỄN THỊ 1989 ĐHSP Toán   Đà Lạt, LĐ 15113 Toán THPT Hoàng Hoa Thám  
118 LÊ THỊ THOA 1987 ĐHSP GD Chính trị   Quảng Trị 15113 GDCD THPT Hoàng Hoa Thám  
119 NGUYỄN THỊ THÙY 1989 ĐHSP Lịch Sử   Đà Lạt, LĐ 15113 Lịch Sử THPT Hoàng Hoa Thám NV2
120 NGUYỄN HÀ NHƯ TRÚC 1989 ĐHSP Hóa học   Đức Trọng, LĐ 15113 Hóa học THPT Hoàng Hoa Thám  
121 NGUYỄN NGỌC ÁNH 1987 ĐHSP KT Nông nghiệp   Đạ Tẻh, LĐ 15113 KTNN THPT Huỳnh Thúc Kháng  
122 BÙI THỊ THÚY 1986 ĐHSP Tiếng anh Con TB Lâm Hà, LĐ 15113 Tiếng anh THPT Huỳnh Thúc Kháng  
123 NGUYỄN THỊ NGỌC 1989 ĐHSP Tiếng Anh   Lâm Hà, LĐ 15113 Tiếng anh THPT Huỳnh Thúc Kháng  
124 PHẠM THỊ THÚY HẰNG 1988 ĐHSP Hóa học   Đắk Nông 15113 Hóa học THPT Huỳnh Thúc Kháng  
125 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 1989 ĐHSP Vật Lý   Đắk Lắk 15113 Vật Lý THPT Huỳnh Thúc Kháng  
126 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 1983 CĐSP Thư viện  Con TB Lâm Hà, LĐ Nhân viên Thư viện THPT Huỳnh Thúc Kháng  
127 TRẦN THỊ HỒNG 1989 ĐHSP Sinh Học Con TB Bảo Lâm, LĐ 15113 Sinh học THPT Huỳnh Thúc Kháng  
128 BÙI THỊ HÀ LONG 1988 ĐHSP Toán   Lâm Hà, LĐ 15113 Toán THPT Huỳnh Thúc Kháng  
129 TRẦN THỊ NGỌC MAI 1989 ĐHSP Toán   Hà Tĩnh 15113 Toán THPT Huỳnh Thúc Kháng  
130 NÔNG THỊ LINH NGA 1988 ĐHSP Ngữ Văn   Bảo Lâm, LĐ 15113 Ngữ văn THPT Huỳnh Thúc Kháng  
131 HÀ THỊ THANH NGÀ 1985 ĐHSP Sinh Học   Lâm Hà, LĐ 15113 Sinh học THPT Huỳnh Thúc Kháng  
132 LƯU YẾN NGỌC 1988 CĐSP Thư ký VP   Lâm Hà, LĐ Nhân viên Văn thư THPT Huỳnh Thúc Kháng  
133 KRĂ JĂN K' SOAN 1987 ĐHSP Sinh Học Dân tộc Đức Trọng, LĐ 15113 Sinh học THPT Huỳnh Thúc Kháng  
134 NGUYỄN HỮU TUẤN 1981 ĐH+NVSP Toán - Tin   Nghệ An 15113 Toán THPT Huỳnh Thúc Kháng  
135 PHẠM THỊ THƯƠNG 1989 ĐHSP Ngữ Văn Con bệnh binh Hà Tĩnh 15113 Ngữ văn THPT Huỳnh Thúc Kháng  
136 TRƯƠNG THỊ NGỌC AN 1988 CĐSP KTNN-KTGĐ   Đức Trọng 15a202 Công nghệ THPT Lạc Nghiệp  
137 TRẦN THỊ DUNG 1987 ĐHSP SP Địa   Nghệ An 15113 Địa THPT Lạc Nghiệp  
138 TRỊNH THỊ KHÁNH HÒA 1983 ĐH+NVSP Kỹ sư  CNTT TB Nam Định 15113 Tin học THPT LangBiang  
139 NGUYỄN THỊ TRANG 1987 ĐHSP SP Văn   Quảng Trị 15113 Văn THPT LangBiang  
140 LÊ THỊ HẢO 1988 ĐH+NVSP Sinh học   Di Linh 15113 Sinh THPT Lê Hồng Phong  
141 DƯƠNG THỊ HOA 1989 ĐH+NVSP Tiếng Anh   Di Linh 15113 Tiếng Anh THPT Lê Hồng Phong  
142 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG VINH 1989 ĐH+NVSP Hóa   Di Linh 15113 Hóa THPT Lê Hồng Phong  
143 LÊ XUÂN AN 1989 ĐHSP Vật Lý   Bảo Lâm, LĐ 15113 Vật Lý THPT Lê Quý Đôn, Đạ Tẻh  
144 LÊ THỊ MINH CHÂU 1985 CĐSP Địa - KTNN   Đạ Tẻh, LĐ 15a202 Công nghệ THPT Lê Quý Đôn, Đạ Tẻh  
145 TRƯƠNG THỊ QUỲNH CHI 1984 ĐHSP Lịch Sử   Đạ Tẻh, LĐ 15113 Lịch Sử THPT Lê Quý Đôn, Đạ Tẻh  
146 NGUYỄN DUY ĐỨC 1989 ĐHSP Toán   Quảng Nam 15113 Toán THPT Lê Quý Đôn, Đạ Tẻh  
147 ĐINH XUÂN HẬU 1983 ĐH+NVSP Hóa học   Cát Tiên, LĐ 15113 Hóa học THPT Lê Quý Đôn, Đạ Tẻh  
148 NGUYỄN THỊ NA 1988 ĐH+NVSP Toán   Đức Trọng, LĐ 15113 Toán THPT Lê Quý Đôn, Đạ Tẻh  
149 ĐỖ UY 1982 ĐHSP GD thể chất    Đạ Tẻh, LĐ 15113 Thể dục THPT Lê Quý Đôn, Đạ Tẻh  
150 LÊ ANH VIỆT 1988 ĐHSP Vật Lý   Đạ Huoai, LĐ 15113 Vật Lý THPT Lê Quý Đôn, Đạ Tẻh  
151 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 1988 CĐSP TVTT   Bảo Lộc 17a170 Thư viện THPT Lê Thị Pha  
152 VŨ MINH HIẾU 1988 ĐHSP TD-QP   Bảo Lộc 15113 QP THPT Lộc An  
153 TRẦN THỊ THU HƯƠNG 1988 ĐHSP Vật lý   Bảo Lâm 15113 Vật lý THPT Lộc An  
154 PHAN ĐÌNH TOÀN 1987 ĐH+NVSP TC-QP   Lâm Hà 15113 QP THPT Lộc An  
155 LÊ THỊ THANH THỦY 1989 ĐHSP SP Tin   Hà Tĩnh 15113 Tin THPT Lộc An  
156 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 1988 ĐHSP SP Anh   Di Linh 15113 Anh THPT Lộc An  
157 TRỊNH THỊ NGỌC DUNG 1987 ĐH+NVSP Hóa   Đà Lạt 15113 Hóa-Tbị THPT Lộc Thanh  
158 VŨ MINH TOÀN 1985 ĐHSP SP Anh   Đam Rông 15113 Anh THPT Lộc Thanh  
159 NGUYỄN THỊ KẾT LAN 1989 ĐHSP SP Hóa   Bảo Lâm 15113 Hóa THPT Lộc Thành  
160 BÙI QUANG PHI 1986 ĐHSP Thể dục   Bảo Lộc 15113 Thể Dục THPT Lộc Thành  
161 ĐINH THỊ LỆ QUYÊN 1988 ĐHSP SP Anh   Bảo Lộc 15113 Anh THPT Lộc Thành  
162 ĐẶNG THỊ BÍCH 1985 ĐH+NVSP Tiếng Anh   Di Linh 15113 Anh THPT Nguyễn Huệ  
163 NAO BLO DỬI 1986 ĐH+NVSP Lịch Sử   Di Linh 15113 Sử THPT Nguyễn Huệ  
164 KA HƯỜNG 1984 ĐHSP SP Địa   Di Linh 15113 Địa THPT Nguyễn Huệ  
165 VŨ THỊ TÂM 1989 ĐHSP Toán - Lý   Di Linh 15113 Toán THPT Nguyễn Huệ  
166 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 1989 ĐH+NVSP Tiếng Anh   Di Linh 15113 Anh THPT Nguyễn Viết Xuân  
167 LÊ CHÍ DUẨN 1985 ĐHSP GDTC   Đức Trọng 15113 TD THPT Nguyễn Viết Xuân  
168 PHAN THỊ THANH DUNG 1989 ĐH+NVSP Toán-Tin   Đà Lạt 15113 Toán THPT Nguyễn Viết Xuân  
169 PHẠM HOÀNG BÍCH HIỀN 1985 ĐH+NVSP Tiếng Anh   Đơn Dương 15113 Anh THPT Nguyễn Viết Xuân  
170 LÊ THI KIM NGÂN 1986 ĐH+NVSP Tiếng Anh   Di Linh 15113 Anh THPT Nguyễn Viết Xuân  
171 NGUYỄN NGỌC THẠCH 1986 ĐHSP SP Lý   Đức Trọng 15113 THPT Nguyễn Viết Xuân  
172 NGUYỄN THỊ THU 1989 ĐHSP SP Tóan   Di Linh 15113 Tóan THPT Nguyễn Viết Xuân  
173 NGUYỄN THỊ TRANG 1988 ĐHSP SP Hóa Con TB Bảo Lộc 15113 Hóa THPT Nguyễn Viết Xuân  
174 ĐÀO XUÂN AN 1985 ĐHSP SP Hóa   Huế 15113 Hóa THPT Pró  
175 HOÀNG THỊ LIỄU 1988 ĐHSP SP Hóa DT Đắc Nông 15113 Hóa THPT Pró  
176 TĂNG THỊ THANH NHI 1983 ĐH+NVSP   Đơn Dương 15113 THPT Pró  
177 LÂM VĂN BA 1986 ĐHSP GD Thể chất Dân tộc Đam Rông, LĐ 15113 Thể dục THPT Phi Liêng  
178 NGUYỄN THỊ BÌNH 1988 ĐH+NVSP Tiếng anh   Đam Rông, LĐ 15113 Tiếng anh THPT Phi Liêng  
179 NGUYỄN THỊ 1984 ĐH+NVSP Toán - Tin   Lâm Hà, LĐ 15113 Toán THPT Phi Liêng  
180 ĐẶNG HOÀNG HẢI 1987 ĐHSP Vật lý   Hà Tĩnh 15113 THPT Phi Liêng  
181 VÕ VĂN THÀNH 1986 ĐHSP Ngữ Văn Dân tộc Đam Rông, LĐ 15113 Ngữ văn THPT Phi Liêng  
182 VÕ THỊ PHƯƠNG THÚY 1987 ĐHSP Hóa học   Lâm Hà, LĐ 15113 Hóa học THPT Phi Liêng  
183 NGÔ THỊ XUÂN 1988 ĐH+NVSP Toán - Tin   Đam Rông, LĐ 15113 Toán THPT Phi Liêng  
184 TRẦN VĂN HẠNH 1985 ĐH+NVSP Toán   Cát Tiên, LĐ 15113 Toán THPT Quang Trung  
185 NGUYỄN VŨ LUẬN 1989 ĐHSP Sinh Học   Cát Tiên, LĐ 15113 Sinh học THPT Quang Trung  
186 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 1986 ĐH+NVSP Tin Học   Lâm Hà, LĐ 15113 Tin học THPT Tân Hà  
187 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 1989 ĐH+NVSP Tiếng Anh   Lâm Hà, LĐ 15113 Tiếng anh THPT Thăng Long - Lâm Hà  
188 NGUYỄN THỊ HẢO 1984 ĐHSP Địa Lý   Lâm Hà, LĐ 15113 Địa Lý THPT Thăng Long - Lâm Hà  
189 NGUYỄN QUỐC HOÀN 1981 ĐHSP Toán   Lâm Hà, LĐ 15113 Toán THPT Thăng Long - Lâm Hà  
190 NGUYỄN CHÍ KHÁNH 1988 ĐHSP Vật Lý   Lâm Hà, LĐ 15113 Vật Lý THPT Thăng Long - Lâm Hà  
191 VŨ VĂN LỘC 1982 ĐHSP GD thể chất - QP   Thanh Hóa 15113 Thể dục THPT Thăng Long - Lâm Hà  
192 ĐỖ XUÂN CƯƠNG 1989 ĐHSP GD Thể chất   Quảng Trị 15113 Thể dục THPT Trần Phú  
193 TRỊNH HOÀNG LINH 1987 ĐH+NVSP GDTC   Đà Lạt 15113 Thể dục THPT Trần Phú  
194 DƯƠNG THỊ MÃI 1988 CĐSP Y Sĩ Đa Khoa   Đức Trọng 16119 Y tế THPT Trần Phú  
195 NGUYỄN THỊ TIẾN 1986 ĐHSP GDCD   Hà Tĩnh 15113 GDCD THPT Trần Phú  
196 NGUYỄN THỊ THÙY 1989 ĐHSP SP Sử   Đà Lạt 15113 Sử THPT Trần Phú NV1
197 TRẦN THỊ THANH TRÀ 1988 ĐHSP CNTT   Đà Lạt 15113 Tin học THPT Trần Phú  
198 NGUYỄN NGỌC HÒA 1976 TCCN Y sĩ   Đà Lạt   Y tế THPT Xuân Trường  
199 NGUYỄN CẨM THẠCH   ĐH+NVSP Tin   Đa Lạt 15113 Tin THPT Xuân Trường  
200 NGỌC THỊ THỦY 1986 ĐHSP SP Địa   Bảo Lâm 15113 Địa THPT Xuân Trường  
201 HOÀNG THỊ KIM TUYẾN 1987 CĐSP Thư viện - TT   Đức Trọng, LĐ 17a1770 Thư viện KTTH Đức Trọng  
202 NGUYỄN LÊ MAI 1986 Thạc sĩ Hóa   Đà Lạt 15113 Hóa Chuyên Thăng Long  
203 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 1984 Thạc sĩ Toán   Đà Lạt 15113 Toán Chuyên Thăng Long  

Tác giả bài viết: Bùi Văn Khoa

Nguồn tin: Sở GD&ĐT Lâm Đồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Khai giảng 2012-2013
13 photos | 10526 view

+ Xem tất cả

Danh ngôn cuộc sống

Bogiaoducdaotaosogiaoduclamdonggiaoviennet1

TRA CỨU TỪ ĐIỂN


Tra theo từ điển:


Ý kiến thăm dò

Bạn thấy website nhà trường như thế nào?

Giao diện đẹp và phù hợp với giáo dục

Cấu trúc về module và blog phù hợp

Nội dung phong phú và có cập nhật thường xuyên

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê truy cập website

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 93

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 31757

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3543765

Thành viên