ĐỔI MỚI NỘI DUNG SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN – NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN

Thứ hai - 01/10/2012 07:27

ĐỔI MỚI NỘI DUNG SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN – NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN

TTCM Tổ Ngữ Văn : Nguyễn Thị Bé Hương

 

I. THỰC TRẠNG TỔ NGỮ VĂN :

1. Đội ngũ:

 - Tổng số GV: 6 ( 4 nữ, 2 nam, có gia đình 4 )

 - Đã biên chế: 4, tập sự : 1, hợp đồng : 1

 - Trình độ đào tạo:  ĐHSP: 2; ĐHTH : 4

 - Thâm niên 5 năm trở lên : 3

Xuất phát từ đặc điểm của trường, đa số GV trong tổ còn trẻ, kinh nghiệm giảng dạy còn nhiều hạn chế, một vài GV mới vào nghề còn lúng túng trong phương pháp truyền đạt. Một số GV mới bắt đầu dạy 11, 12 nên còn những hạn chế nhất định trong CM. Việc áp dụng phương pháp mới trong hoạt động dạy học chưa thật sự mang lại hiệu quả. Một vài GV trong tổ có con nhỏ nên chưa có thời gian đầu tư cho CM một cách thích đáng.

 2. Chất lượng bộ môn :

- Trong những năm gần đây, chất lượng bộ môn từng bước được nâng cao. Kết quả bộ môn cuối năm đều đạt và vượt chỉ tiêu :

+ Khối 10, 11: 84% ( năm 2011); 87,7 % ( 2012 )

+ Tốt nghiệp lớp 12: 57,7 % ( 2011 ); 69,4% ( 2012 )

+ HSG cấp trường: 2 em ( 2011 ), 2em ( 2012 ); tạo được nguồn HS tham gia dự thi HSG cấp tỉnh.

- Tuy kết quả đạt được là chưa cao so với mặt bằng chung toàn tỉnh nhưng từng bước tăng lên theo chiều hướng tích cực đã tạo thêm động lực và niềm tin cho toàn tổ.

- Trong năm học 2012 – 2013, toàn tổ đã thống nhất và quyết tâm nâng tỉ lệ chất lượng bộ môn Ngữ văn :

+ Khối 10: 80%

+ Khối 11: 88%

+ TN 12: 75%

II. GIẢI PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN :

 1. Đối với TTCM :

* Cần xây dựng kế hoạch và có sự phân công cụ thể, hợp lí. Đồng thời, phải xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ GV trong tổ. Trong tổ Ngữ văn, được phân công cụ thể như sau :

- TTCM chịu trách nhiệm chung

- Một nhóm trưởng phụ trách khối 10

- Một nhóm trưởng phụ trách khối 11

- Một nhóm trưởng phụ trách khối 12

* Trong sinh hoạt chuyên môn, cần xác định rõ những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn sát với yêu cầu, nhiệm vụ của người giáo viên và tổ chuyên môn trong công tác giảng dạy :

1.      Công tác giảng dạy

2.      Công tác dự giờ

3.      Công tác làm đề kiểm tra, chấm bài kiểm tra, thống kê kết quả bài viết, phân tích chất lượng bài kiểm tra

4.      Công tác phụ đạo, bồi dưỡng HSG, dạy học tự chọn

5.      Chuyên đề, ngoại khóa

6.      Công tác dạy bù, dạy thay…

* TTCM xác định nội dung sinh hoạt cụ thể trong tuần, lên kế hoạch để toàn tổ chuẩn bị

* TTCM soạn nội dung cần họp, cần trao đổi theo kế hoạch

- Là một TTCM, tôi luôn đặt 3 câu hỏi trước khi soạn nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn :

          + Làm cái gì ?

          + Làm như thế nào ?

          + Ai làm vả kiểm tra đánh giá kết quả như thế nào ?

 

* Tổ chức họp, trao đổi, thảo luận, đi đến thống nhất các nội nông đã họp bàn.

 2. Đối với GV trong tổ :

- Thường xuyên theo dõi kế hoạch, nắm được những công việc cần thực hiện trong tuần

- Xây dựng kế hoạch cá nhân

- Các đ/c là nhóm trưởng chịu trách nhiệm phân công, theo dõi các hoạt động CM của khối mình phụ trách. Báo cáo với TTCM khi được yêu cầu.

- GV trong tổ thực hiện công việc theo sự phân công, hướng dẫn của nhóm trưởng và TTCM. Nếu có vướn mắc phải báo cáo kịp thời với TTCM để khắc phục.

 3. Tổ chức sinh hoạt CM :

-         Trong sinh hoạt tổ chuyên môn, tập thể tổ Ngữ văn đã thực hiện nội dung sau :

a.      Trao đổi công tác giảng dạy :

-         Khâu chuẩn bị của GV :

                  + Sự chu đáo

                  + Giáo án

                  + Việc nghiên cứu kĩ bài

                  + Đề ra phương pháp hiệu quả cho bài dạy

-         Nội dung bài dạy :

                  + Đảm bảo tính chính xác, trọng tâm về kiến thức.

                  + Nội dung bài dạy có bám sát chuẩn KTKN .

                  + Xác  định được nội dung cần liên hệ, GDHS qua bài học và tính hiệu quả

-         Phương pháp của GV :

                  + Bài dạy sử dụng một hay kết hợp nhiều phương pháp, tính phù hợp, tính hiệu quả.

                  + Phân phối thời gian thực hiện ở các phần.

                  + Hệ thống câu hỏi, tính gợi mở, định hướng cho HS.

                  + Tính tích cực hoạt động của HS.

                  + Sự hứng thú của HS

                  + Việc hiểu bài của HS

-         Xử lí kết quả :

                  + TTCM tổng hợp các tiết dự giờ trong tháng tính đến thời điểm SH tổ. Kết quả các tiết dự.

                  + GV dự giờ đã có những nhận xét, đánh giá tiết dạy trình bày những ý kiến của mình. Thư kí tổng hợp ý kiến.

                  + TTCM phân công các nhóm trưởng lên kế hoạch dự giờ trong tuần tiếp theo để theo dõi những thay đổi, tiến bộ của từng GV.

 b. Trao đổi công tác dự giờ :

* TTCM tổng hợp các tiết dự giờ trong tuần, trong tháng, GV dự giờ.

* TTCM đánh giá công tác dự giờ của tổ :

- Kế hoạch dự giờ của tổ viên :

                  + Xây dựng kế hoạch dự giờ.

                  + Số tiết dự trong tuần, trong tháng, tính thường xuyên.

-         Kết quả dự giờ của GV

                  + Việc ghi chép tiến trình bài dạy.

                  + Nhận xét từng phần, cả bài và đánh giá kết quả tiết dạy

                  + Nội dung nhận xét bài dạy.

-     Thái độ đóng góp ý kiến : thẳng thắn, chân thành, mang tính chất góp ý không ?

-         Từ những nội dung đã trao đổi trên, toàn tổ có thể rút được kinh nghiệm trong công tác dự giờ, TTCM đánh giá được việc thực hiện quy chế chuyên môn của tổ viên.

-         Xử lí kết quả :

                  + TTCM tổng hợp, chia bài theo khối lớp, giao cho nhóm trưởng chủ động tổ chức họp thống nhất ( có biên bản kèm theo ).

                  + Các nhóm xây dựng giáo án hoàn chỉnh ( Có ghi chú những nội dung cần chỉnh sửa ); gửi về tổ.

                  + TTCM tiếp tục kiểm tra, chỉnh sửa thêm ( nếu cần ), lưu trữ làm tài liệu bồi dưỡng chuyên môn cho toàn tổ.

c. Trao đổi công tác làm đề kiểm tra :

- TTCM lên kế hoạch, phân công cụ thể GV làm đề. Yêu cầu nộp về tổ kí duyệt trước khi kiểm tra.

- TTCM, nhóm trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra, hoàn thiện đề, chuyển đến GV để thực hiện kiểm tra.

- Trong SH CM, TTCM nhận xét, đánh giá chung :

                  + Hình thức đề kiểm tra : đúng mẫu quy định, cỡ chữ, phông chữ, lỗi chính tả.

                  + Nội dung : bám sát chuẩn, sự phù hợp với đối tượng HS.

                  + Kĩ năng : tính chuẩn trong việc thiết lập ma trận, tính hợp lí về số câu, số điểm; tính rõ ràng, cụ thể của đề và đáp án.

                  + Tinh thần bồi dưỡng chuyên môn : việc nghiên cứu soạn đề theo hướng mới để phát huy tính tích cực và sự hứng thú của HS. Tính phù hợp của dạng đề với đặc trưng bộ môn và chương trình khối lớp.

( Trong đánh giá kết quả thực hiện, TTCM chọn và nêu dẫn chứng cụ thể, nhất là những việc GV và HS thực hiện  đạt hiệu quả tốt để phát huy ).

-         Tổ viên rút kinh nghiệm, điều chỉnh những thiếu sót trong công tác làm đề kiểm tra

-         Tổ viên nêu ý kiến đóng góp. Toàn tổ đi đến thống nhất, chọn những ý kiến hay đem lại hiệu quả trong công tác làm đề để thực hiện ở đề bài viết sau

d. Trao đổi công tác chấm bài, thống kê kết quả bài viết :

-         GV chấm bài theo lớp dạy, thống kê kết quả. Phân tích kết quả bài làm của HS.

-         Hàng tháng TTCM lên kế hoạch kiểm tra bài kiểm tra của GV để nắm bắt :

                  + Tình hình viết bài của HS

                  + Công tác chấm bài của GV

                  + Chất lượng bài kiểm tra

-         TTCM tổng hợp phân tích kết quả của tổ viên theo lớp để phân tích, xử lí kết quả bài viết theo định kì.

-         Tổ chức họp để đánh giá, phân tích cụ thể. Toàn tổ rút kinh nghiệm.

-         TTCM định hướng chỉ đạo công tác làm đề, chấm bài đợt sau.

e. Trao đổi công tác phụ đạo, bồi dưỡng HSG, dạy học tự chọn

- TTCM quán triệt đến toàn tổ viên : Đây là những nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động dạy học ở nhà trường của người GV; tránh xem nhẹ, làm qua loa đại khái cho có.

- TTCM yêu cầu GV thực hiện nghiêm túc theo quy định :

                  + Phải có giáo án trước khi lên lớp và được tổ CM duyệt trước 1 ngày.

                  + Thực hiện đúng nội dung theo chủ đề, chủ điểm đã thống nhất.

                  + Thực hiện nghiêm túc giờ giấc theo quy định.

-         Hàng tháng TTCM lên kế hoạch kiểm tra 1 đến 2 đ/c. Kiểm tra LBG.

-         Trong sinh hoạt tổ CM, TTCM đánh giá cụ thể việc thực hiện của tổ viên, chỉ ra ai làm tốt ( phát huy ); ai thực hiện chưa tốt, chưa tốt ở điểm nào ( rút kinh nghiệm, khắc phục ).

f. Chuyên đề, ngoại khóa

- TTCM xây dựng kế hoạch từ đầu năm học ( theo sự thống nhất ý kiến của toàn tổ ); trình BLĐ duyệt.

- Hướng dẫn, phân công thực hiện theo kế hoạch.

- Sau khi tổ chức thực hiện, toàn tổ họp để đánh giá kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm về các mặt :

                  + Khâu tổ chức ( chú ý đến công việc của từng GV đã được phân công )

                  + Nội dung thực hiện trong chuyên đề hoặc ngoại khóa

                  + Sự tích cực, hứng thú của HS

                  + Tính thiết thực, bổ ích.

g. Công tác dạy bù, dạy thay

- Khi GV trong tổ có công việc xin nghỉ, TTCM có kế hoạch phân công dạy thay, theo dõi việc thực hiện

- Hàng tuần TTCM kí duyệt LBG, nhắc nhở những GV chậm tiết lên kế hoạch dạy bù.

- Trong sinh hoạt CM, TTCM đánh giá để toàn tổ rút kinh nghiệm nếu chưa thực hiện tốt.

 

III. KẾT LUẬN :

- Tuy vẫn còn nhiều hạn chế nhưng trong thực tế nhiều năm qua, tổ Ngữ Văn luôn hoạt động tích cực và đều đặn ở mọi thời điểm. GV trong tổ luôn có tinh thần và trách nhiệm cao trong công việc, tập thể tổ đoàn kết, có ý thức giúp đỡ nhau để cùng nhau tiến bộ.

- Chất lượng bộ môn từng bước tăng lên

- Hoạt động chuyên đề, ngoại khóa được tổ chức thường xuyên và có hiệu quả thiết thực, tạo được hứng thú cho GV và HS trong hoạt động dạy học.

- Công tác phụ đạo, bồi dưỡng HSG được duy trì, bước đầu đã tạo được nguồn HSG dự thi cấp tỉnh, tạo được sự nỗ lực ham học bộ môn cho HS.

- Công tác làm đề kiểm tra của GV có nhiều tiến bộ. Toàn tổ đã biết xây dựng đề theo ma trận, đổi mới hướng ra đề để phát huy sự sáng tạo của HS. Ngay đầu năm học 2012 – 2013, kết quả bài viết số 1 của HS lớp 10 có sự chuyển biến tích cực ( Bài của HS Lê Trang lớp 10A1 đạt điểm 9 theo sự đánh giá thống nhất của toàn tổ ).

- Từ đầu học đến nay, qua hoạt động dự giờ, trao đổi các tiết dự, tổ Ngữ văn đã xây dựng được 5 giáo án cho cả 3 khối lớp

- Trong tháng 9 tổ đã xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khóa “ Văn học và cuộc sống”, dự kiến tổ chức trong tháng 11, đã được nhà trường phê duyệt, tổ đang triển khai thực hiện.

- Cũng từ đầu tháng 9, tổ đã thực hiện công tác BDHSG chuẩn bị cho HS dự thi HSG cấp tỉnh trong tháng 10.

 

 

Trên đây là những công việc trọng tâm, cách thức làm và xử lí kết quả các công việc trên mà tổ Ngữ văn đã và đang thực hiện trong sinh CM. Qua thực tế, chúng tôi nhận thấy: cách làm trên thực hiện trong những buổi sinh hoạt CM hàng tháng là thiết thực. TTCM không chỉ đánh giá được năng lực của từng GV trong tổ mà còn đánh giá sát thực tinh thần thái độ trong công tác của từng GV ( đánh giá thực hiện quy chế CM ). Đồng thời, đây cũng là cách để tổ CM và mỗi GV được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng CM.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Khai giảng 2012-2013
13 photos | 10528 view

+ Xem tất cả

Danh ngôn cuộc sống

Bogiaoducdaotaosogiaoduclamdonggiaoviennet1

TRA CỨU TỪ ĐIỂN


Tra theo từ điển:


Ý kiến thăm dò

Bạn thấy website nhà trường như thế nào?

Giao diện đẹp và phù hợp với giáo dục

Cấu trúc về module và blog phù hợp

Nội dung phong phú và có cập nhật thường xuyên

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê truy cập website

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 154

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 33170

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3545178

Thành viên