Hướng dẫn dạy học môn Sinh năm 2011-2012

Thứ tư - 19/10/2011 12:16

SỞ GD-ĐT LÂM ĐỒNG

PHÒNG GDTrH

HƯỚNG DẪN DẠY HỌC MÔN SINH HỌC

NĂM HỌC 2011 - 2012

 

          NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2011 -2012

I. YÊU CẦU CHUNG

- Giảng dạy bảo đảm kiến thức chính xác có hệ thống theo chuẩn kiến thức và kỹ năng.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình và qui chế chuyên môn của ngành.

- Thực hiện đúng, đủ chương trình, đảm bảo nội dung chương trình, trình tự số tiết thực hành – thí nghiệm và các qui chế chuyên môn của ngành.

- Thực hiện chương trình giảm tải đúng theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số: 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 09 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạoV/v: Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT).  

- Tăng cường công tác giảng dạy thực hành thí nghiệm trong quá trình dạy – học (chú ý hướng dẫn cho học sinh các bước sử dụng thiết bị thí nghiệm và quy trình thực hiện một bài thí nghiệm).  

- Thực hiện hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về việc biên soạn câu hỏi và xây dựng thư viện câu hỏi tại cơ sở, dựa trên nội dung đã được tập huấn vào ngày 08 – 10/ 08 năm.

II.  NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Tổ chức dạy học

      1.1.  Cấp THCS:

– Năm học 2011-2012, thời gian thực học cả năm học cũng là 37 tuần.  

  -  Thời lượng môn Sinh học lớp 6, 7, 8, 9 đều là 70 tiết. Căn cứ trên phân phối chương trình của Sở Giáo dục và Đào tạo gửi về cho các phòng GD&ĐT, các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường dựa trên phân phối chương trình này và hướng dẫn giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 01/09/2011 để xây dựng phân phối chương trình phù hợp với từng địa phương cụ thể.  

    – Dạy học thực hành: Dạy đủ số tiết thực hành của từng chương và của cả năm học. Các trường nên bố trí các tiết thực hành phù hợp để tạo thuận lợi cho giáo viên và học sinh.  

+ Lớp 6 là 08 tiết bố trí vào 03 buổi, với các nội dung: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng; Quan sát tế bào thực vật; Vận chuyển các chất trong thân; Quang hợp; …

              + Lớp 7 là 14 tiết, thêm 04 tiết từ chương trình giảm tải,có 04 bài (bài 15, bài 19, bài 22, bài 31) không yêu cầu dạy lý thuyết mà chuyển thời lượng sang thực hành, do đó tổng số tiết thực hành là 18 tiết bố trí vào 07 buổi, với các nội dung: Quan sát một số động vật nguyên sinh; Quan sát một số thân mềm; Mổ và quan sát tôm sông; Xem băng hình về tập tính của sâu bọ; Mổ cá; Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ; Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim Bồ câu; Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim; xem băng hình về đời sống và tập tính của thú; ...

          + Lớp 8 là 07 tiết bố trí vào 03 buổi, với các nội dung: Quan sát tế bào và mô; Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương;  Sơ cứu cầm máu; Hô hấp nhân tạo; Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt; Phân tích một khẩu phần cho trước; Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tuỷ sống.

          + Lớp 9: 14 tiết, bố trí vào 05 buổi với các nội dung: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại; Quan sát hình thái nhiễm sắc thể; Quan sát và lắp mô hình ADN; Nhận biết một vài dạng đột biến; Quan sát thường biến; Tập dượt thao tác giao phấn; Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng; Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật; Hệ sinh thái; Tìm hiểu tình hình môi trường.

    – Các nội dung lí thuyết và thực hành phải được dạy học theo đúng công văn số: 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 09 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạoV/v: Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT.

    – Cuối mỗi học kì, có 1 tiết ôn tập, 1 tiết kiểm tra học kì.

    – Tổ bộ môn căn cứ tình hình thực tế và căn cứ vào chuẩn kiến thức kĩ năng do Bộ GDĐT ban hành để định ra những nội dung cho các tiết Bài tập, Ôn tập đảm bảo truyền đạt đủ các kiến thức, kĩ năng theo yêu cầu. Nên lựa chọn, xây dựng nội dung cho các tiết Bài tậpÔn tập nhằm củng cố kiến thức hay rèn luyện kĩ năng, hình thức có thể là làm bài tập trên lớp học và ra bài tập cho học sinh làm thêm ở nhà.

    – Tuỳ tình hình thực tế, có thể kéo dài hoặc rút ngắn thời lượng giảng dạy đã được phân cho một nội dung nào đó (thời lượng thực hành không được rút ngắn). Tuy nhiên, việc kéo dài hoặc rút ngắn vẫn phải đảm bảo dạy đủ các nội dung đúng thời gian khi kết thúc học kì và kết thúc năm học.

    – Đối với các học sinh giỏi, giáo viên chọn các bài đọc thêm trong sách giáo khoa, xây dựng thêm các Bài tậpthực hành, để củng cố, hệ thống và nhất là chuẩn xác hoá các kiến thức, kĩ năng theo yêu cầu. Đồng thời trong tiết Bài tậpthực hành giáo viên nên phân loại, chia nhóm, bố trí chỗ ngồi để học sinh có thể giúp đỡ nhau nâng cao hiệu quả của tiết học.

     - Cần tiếp tục và đẩy mạnh triển khai thực hiện việc tích hợp nội dung Giáo dục môi trường; Giáo dục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Giáo dục sử dụng tiết kiệm năng lượngvào các tiết dạy.

      – Ở một số nội dung, việc học lí thuyết sẽ hiệu quả hơn nếu sử dụng máy vi tính, phần mềm, tranh, ảnh, sơ đồ trực quan.

1.2.Cấp THPT

– Năm học 2011-2012, thời gian thực học cả năm học cũng là 37 tuần.

– Việc thực hiện chương trình dạy học bộ môn Sinh học đối với chương trình Chuẩn, tổ trưởng (nhóm trưởng) các trường cần bám sát theo công văn 5842/BDGĐT-VP ban hành ngày 01 tháng 09 năm 2011 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT và công văn số 920/SGDĐT – GDTrH,ngày25 tháng 8  năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, hướng dẫn dạy – học bậc trung học của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng. Tổ trưởng (nhóm trưởng) các trường dựa trên phân phối chương trình của Sở GD&ĐT và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT của Bộ GDĐT để xây dựng lại phân phối chương trình cho phù hợp với điều kiện địa phương, đối tượng học sinh.

 – Phải đảm bảo dạy đủ số tiết thực hành của từng chương và của cả năm học. Trong điều kiện có thể, các trường nên bố trí các tiết thực hành thí nghiệm phù hợp để tạo thuận lợi cho giáo viên và học sinh khi dạy học.  

+ Lớp 10 là 05 tiết bố trí vào 02 buổi với các nội dung: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh, một số thí nghiệm về enzim, quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành, lên men êtilic và lactic, quan sát một số vi sinh vật.

+ Lớp 10 nâng cao là 10 tiết bố trí vào 04 buổi với các nội dung: Đa dạng thế giới sinh vật, thí nghiệm nhận biết một số thành phần hóa học của tế bào, quan sát tế bào dưới kính hiển vi, thí nghiệm co và phản co nguyên sinh, thí nghiệm sự thẩm thấu và tính thấm của tế bào, một số thí nghiệm về enzim, quan sát các kì của nguyên phân qua tiêu bản tạm thời hay cố định, lên men êtilic, lên men lactic, quan sát một số vi sinh vật, tìm hiểu một số bệnh truyền nhiễm phổ biến ở địa phương.

+ Lớp 11 là 08 tiết bố trí vào 03 buổi với các nội dung: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón, phát hiện diệp lục và carôtenôit, phát hiện hô hấp ở thực vật, đo một số chỉ tiêu sinh lý của người, hướng động, xem phim về tập tính động vật, xem phim về sinh trưởng phát triển ở động vật, nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép.

+ Lớp 11 nâng cao là 08 tiết bố trí vào 03 buổi với các nội dung: Thoát hơi nước và bố trí thí nghiệm về phân bón, tách chiết sắc tố từ lá và tách các nhóm sắc tố bằng phương pháp hóa học, chứng minh quá trình hô hấp tỏa nhiệt, tìm hiểu hoạt động của tim ếch, hướng động, xem phim về tập tính một số động vật, quan sát sinh trưởng phát triển của một số động vật, nhân giống giâm, chiết, ghép ở thực vật.

+ Lớp 12 là 03 tiết bố trí vào 02 buổi với các nội dung: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời, lai giống, quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

+ Lớp 12 nâng cao là 06 tiết bố trí vào 03 buổi với các nội dung: Xem phim về cơ chế nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã. Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định. Lai giống. Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người. Khảo sát vi khí hậu của một khu vực. Tính độ phong phú của loài và kích thước quần thể theo phương pháp đánh bắt thả lại.

– Cuối mỗi học kì, có 1 tiết ôn tập, 1 tiết kiểm tra học kì.

– Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, Tổ bộ môn định ra những nội dung cho các tiết Bài tập, Ôn tập đảm bảo đủ các kiến thức, kĩ năng theo yêu cầu. Nên lựa chọn, xây dựng nội dung cho các tiết Bài tập và Ôn tập nhằm mục đích củng cố kiến thức hay rèn luyện kĩ năng, hình thức có thể là làm bài tập trên lớp học và giao bài tập cho học sinh làm thêm ở nhà.

– Tuỳ tình hình thực tế, có thể kéo dài hoặc rút ngắn thời lượng giảng dạy đã được phân cho một nội dung nào đó (thời lượng thực hành không được rút ngắn). Tuy nhiên, việc kéo dài hoặc rút ngắn vẫn phải đảm bảo dạy đủ các nội dung kiến thức cơ bản được quy định trong chuẩn kiến thức và phải được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trước khi thực hiện.

– Đối với các học sinh giỏi, giáo viên chọn các bài đọc thêm trong sách giáo khoa, xây dựng thêm các Bài tập và thực hành, để củng cố, hệ thống và nhất là chuẩn xác hoá các kiến thức, kĩ năng theo yêu cầu. Đồng thời trong tiết Bài tập và thực hành giáo viên nên phân loại, chia nhóm, bố trí chỗ ngồi để học sinh có thể giúp đỡ nhau nâng cao hiệu quả của tiết học.

– Ở một số nội dung, việc học lí thuyết sẽ hiệu quả hơn nếu sử dụng máy vi tính, phần mềm, tranh, ảnh, sơ đồ trực quan. Các đơn vị cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Sinh học. Năm học này Sở GDĐT đã tổ chức tập huấn cho giáo viên cốt cán về phát triển chuyên môn và dạy học nêu vấn đề trong nội dung kiến thức về các quy luật di truyền trong dạy học Sinh học, do đó Sở GDĐT yêu cầu các giáo viên sau khi đi tập huấn về cần phổ biến tới tất cả giáo viên dựa trên tài liệu mà Sở Giáo dục và Đào tạo đã cung cấp, trong quá trình dạy học cần phải có xây dựng bài toán nhận thức cho học sinh nhất là xây dựng các tình huống nêu vấn đề mà Sở GDĐT đã triển khai trong đợt tập huấn tháng 08 năm 2011.

- Cần triển khai thực hiện việc tích hợp nội dung Giáo dục môi trường; Giáo dục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Giáo dục sử dụng tiết kiệm năng lượngvào các tiết dạy.

1.3. Đối với các TTGDTX

- Ngoài những vấn đề thực hiện một số điểm như THPT thì cần phải thực hiện theo đúng chương trình của GDTX năm 2011 – 2012.  

- Thực hiện dạy – học đúng theo phân phối chương trình, dạy – học thực hiện đúng quy chế chuyên môn.

- Nội dung kiến thức dạy đúng theo tài liệu Chuẩn kiến thức, kĩ năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và nội dung đã thống nhất trong đợt tập huấn biên soạn ma trận và xây dựng thư viện câu hỏi trong tháng 08 năm 2011.

- Thực hiện dạy, học giảm tải đúng theo công văn 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 09 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v: Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT. Chú ý đến khâu ra đề kiểm tra không đưa kiến thức đã giảm tải vào kiểm tra học viên.

- Về phân phối chương trình căn cứ vào những nội dung đã giảm tải của Bộ GD&ĐT biên soạn phân phối cho hợp lí, thời lượng giảm tải đó có thể tăng cường công tác ôn tập, đổi mới phương pháp dạy và học khắc sâu kiến thức cho học viên.

- Xây dựng thư viện câu hỏi và chú ý đến khâu ra đề trắc nghiệm nhất là kỹ thuật ra đề trắc nghiệm.

- Việc thực hiện bài kiểm tra cần phải có ma trận và đồng thời thực hiện soạn giảng một cách nghiêm túc, chú trong đến công tác đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học viên.

- Tích cực tổ chức giảng dạy tích hợp bảo vệ môi trường và giáo dục về kỹ năng sống đối với bộ môn Sinh học

1.4. Đối với trường THPT Chuyên

- Ngoài việc thực hiện chương trình như THPT còn có các lớp chuyên sâu do đó cần căn cứ vào tài liệu Chuẩn kiến thức, kĩ năng dành cho chương trình chuyên sâu để thực hiện. Cần chú trọng đầu tư cho việc soạn giảng, kiểm tra đánh giá học sinh đúng theo quy chế 40 và thông tư 51 sửa đổi bổ sung quy chế 40 đối với những lớp chuyên sâu Sinh học.

- Tăng cường đầu tư chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn tham gia các kì thi học sinh giỏi quốc gia, thi giải toán CASIO, olympic Sinh học 30/04…

Lưu ý: Đối với hình thức kiểm tra hoặc thi trắc nghiệm, trong quá trình giảng dạy của giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh cách làm bài trắc nghiệm, kĩ thuật tô trắc nghiệm và tuyệt đối không để trống (không tô) một ô nào cả nhất là đối với học sinh lớp 12 khi thi tốt nghiệp cũng như thi Đại học.

2. Kiểm tra, đánh giá

Trong cả năm học phải dành 04 tiết để kiểm tra. Trong đó có 02 tiết dành cho kiểm tra học kì (học kì I: 1 tiết; học kì II: 1 tiết); 02 tiết kiểm tra một tiết (học kì I: 1 tiết; học kì II: 1 tiết); kiểm tra thực hành được đánh giá trong tất cả các bài thực hành.

Đánh giá bài thực hành của học sinh bao gồm 2 phần:

+ Phần đánh giá kỹ năng thực hành, kết quả thực hành;

+ Phần đánh giá báo cáo thực hành. 

Điểm của bài thực hành bằng trung bình cộng điểm của hai phần trên.

Giáo viên có thể tính điểm bình quân các bài thực hành trong mỗi học kì hoặc lấy điểm bài đạt điểm cao nhất của học sinh nhưng phải đảm bảo mỗi học kì có ít nhất một điểm. Sau mỗi tiết Bài tập và thực hành phải có đánh giá và cho điểm. Phải dùng điểm này làm ít nhất 1 điểm (hệ số 1) trong các điểm để xếp loại học lực của học sinh.

– Phải đảm bảo thực hiện đúng, đủ các tiết kiểm tra, kiểm tra thực hành, kiểm tra học kì như trong PPCT.

– Phải đánh giá được cả kiến thức, kĩ năng, cả lí thuyết và thực hành và phải theo nội dung, mức độ yêu cầu được quy định trong chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình môn học.

– Việc kiểm tra học kì phải được thực hiện ở cả hai nội dung lý thuyết và thực hành. Tỉ lệ điểm phần lí thuyết và điểm phần thực hành của bài kiểm tra học kì có thể cân đối: lí thuyết 60-70% và thực hành 30-40%. Giáo viên tự lựa chọn một trong hai tỉ lệ nêu trên cho phù hợp với tình hình thực tế. Việc kiểm tra học kì có thể được tiến hành theo 1 trong 2 cách sau:

+ Cách 1: Nếu có đủ điều kiện, thì tiến hành kiểm tra cả lí thuyết và thực hành trong tiết kiểm tra học kì. Giáo viên tự phân chia hợp lí thời lượng của tiết kiểm tra học kì cho phần lí thuyết và phần thực hành (kiểm tra thực hành trên giấy).

+ Cách 2: Trong tiết kiểm tra học kì chỉ kiểm tra và lấy điểm phần lí thuyết, còn điểm phần thực hành được lấy bằng cách tính trung bình điểm các bài thực hành trong học kì.

– Do đặc trưng của môn học thuận lợi cho việc áp dụng hình thức trắc nghiệm khách quan nên giáo viên cần lưu ý tận dụng ưu thế này để tăng cường sử dụng hình thức trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Giáo viên cần có kế hoạch phối hợp cả 2 hình thức để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Theo thống nhất của giáo viên cốt cán bộ môn Sinh học trong toàn tỉnh trong đợt tập huấn “biên soạn đề kiểm tra và xây dựng thư viện câu hỏi” ngày 08-10 tháng 08 năm 2011.

Hình thức kiểm tra

Đối với cấp THCS:

- Kiểm tra 15 phút: 100% trắc nghiệm (tất cả các khối lớp).

- Kiểm tra 45 phút và thi học kì: 100% tự luận (tất cả các khối lớp).

 Kiểm tra 15 phút: có ma trận đề và đáp án trong giáo án.

     Kiểm tra 45 phút và thi học kì: có ma trận, đề kiểm tra và đáp án trong giáo án.

 Đối với các đề kiểm tra thường xuyên, định kì, thi học kì, trong đề thi phải dành cho 50% điểm số ở mức thông hiểu và vận dụng.

     Quy trình biên soạn đề kiểm tra: Phải tuân thủ đúng 6 bước và theo đúng trình tự các bước.

  Đối với cấp THPT

- Kiểm tra 15 phút: 100% tự luận (tất cả các khối lớp).

- Kiểm tra 45 phút và thi học kì: 100% trắc nghiệm khách quan (tất cả các khối lớp).

  Kiểm tra 15 phút: có ma trận đề và đáp án trong giáo án.

  Kiểm tra 45 phút và thi học kì: có ma trận, đề kiểm tra và đáp án trong giáo án.

  Đối với các đề kiểm tra thường xuyên, định kì, thi học kì, trong đề thi phải dành cho 50% điểm số ở mức thông hiểu và vận dụng.

  Quy trình biên soạn đề kiểm tra:Phải tuân thủ đúng 6 bước và theo đúng trình tự các bước.

Lưu ý:Đối với các đề kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm khách quan, giáo viên cần sử dụng phần mềm đảo đề trắc nghiệm McMIX để trộn đề và tối thiểu là 06 mã đề kiểm tra. Việc chọn ma trận đề có thể lựa chọn một trong các thang điểm sau: Ma trận với thang 250 điểm hoặc có thể chọn ma trận với thang 300 điểm.

            3.  CÔNG TÁC PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

3.1. Phụ đạo học sinh yếu:

Đối với học sinh lớp 12, ngay đầu năm học nhà trường cần có kế hoạch giúp đỡ, phụ đạo học sinh yếu , kém, nhất là các trường ngoài công lập, vùng sâu, vùng xa. Trước hết ôn tập cho học sinh các kiến thức cơ bản.  Trong quá trình phụ đạo học sinh yếu, kém nên coi trọng việc dạy các câu hỏi lý thuyết và những bài tập dạng thông hiểu không nên dành quá nhiều thời gian cho phần bài tập vận dụng cao (tuy nhiên tùy theo đối tượng học sinh tổ nhóm bộ môn có thể xây dựng kế hoạch phụ đạo cho phù hợp nhằm kích thích tư duy học sinh).

3.2. Bồi dưỡng học sinh giỏi:

a)    Thi học sinh giỏi Sinh học lớp 9

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh yêu thích môn Sinh học có cơ hội phát huy năng lực của mình và tạo nguồn cho lớp chuyên Sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tiếp tục đưa môn Sinh học vào trong các kỳ thi học sinh giỏi vòng Huyện, Thị, Thành phố và vòng Tỉnh.

      Nội dung: Chương trình Sinh học lớp 9 (học đến đâu thi đến đó.)

b)    Thi vào lớp 10 chuyên Sinh: trọng tâm là chương trình lớp 9.

c)     Thi học sinh giỏi lớp 12:

- Vòng 1:Chọn học sinh vào đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 năm 2011 – 2012(đã diễn ra trong đầu tháng 08 năm 2011): Dựa vào chương trình lớp 10,11 hiện hành thuộc chương trình cơ bản và nâng cao.

- Vòng 2:Chọn học sinh vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi Quốc gia. Nội dung chương trình thi từ lớp 10 đến lớp 12 thuộc chương trình nâng cao và chuyên sâu theo nội dung thống nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo gửi về cho các đơn vị.

Thi và công nhận học sinh giỏi tỉnhmôn Sinh học năm 2011 – 2012 nhằm để kích thích tinh thần yêu thích bộ môn Sinh học của học sinh đồng thời giúp học sinh tiếp cận và làm quen với cấu trúc đề thi Đại học, đề thi trong chương trình Sinh học lớp 10 và 11 sẽ chiếm tỉ lệ khoảng 50% số điểm còn lại dành cho kiến thức lớp 12. 

Trong kì thi học sinh giỏi vòng trường, các tổ, nhóm chuyên môn chú ý khâu ra đề cần có tính chuyên hoá nhằm chọn những học sinh thật sự học giỏi bộ môn để có cơ sở vững chắc cho các bước tiếp theo (thời gian chọn đội tuyển có thể tùy thuộc vào kế hoạch từng trường nhưng cần phải có kết quả trước 02 tuần so với kỳ thi chọn công nhận học sinh giỏi tỉnh năm 2011 - 2012).

    4.  CHUYÊN ĐỀ, NGOẠI KHOÁ

- Tổ, nhóm chuyên môn dựa vào nội dung từng khối lớp xây dựng chuyên đề ngoại khoá phù hợp.

- Sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích cần tăng cường làm về phần giảng dạy thực hành, tích hợp bảo vệ môi trường hoặc đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh.

Chuyên đề cấp huyện: Phòng Giáo dục phân công đơn vị đăng cai mở chuyên đề cấp huyện phù hợp tình hình địa phương.

- Chuyên đề cấp tỉnh:

+ Áp dụng phương pháp dạy học mới hoặc áp dụng giảng dạy thực hành thí nghiệm; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; tích hợp bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng trong Sinh học bậc THCS.

  + Áp dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề (xây dựng bài toán nhận thức); áp dụng giảng dạy thực hành thí nghiệm; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; tích hợp bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng trong Sinh học cấp THPT.

 

……………………………………………………

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

Tác giả bài viết: Bùi Văn Khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Khai giảng 2012-2013
13 photos | 10525 view

+ Xem tất cả

Danh ngôn cuộc sống

Bogiaoducdaotaosogiaoduclamdonggiaoviennet1

TRA CỨU TỪ ĐIỂN


Tra theo từ điển:


Ý kiến thăm dò

Bạn thấy website nhà trường như thế nào?

Giao diện đẹp và phù hợp với giáo dục

Cấu trúc về module và blog phù hợp

Nội dung phong phú và có cập nhật thường xuyên

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê truy cập website

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 367

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 30850

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3542858

Thành viên