Hướng dẫn dạy học môn tin năm 2011-2012

Thứ tư - 19/10/2011 12:20

SỞ GD-ĐT LÂM ĐỒNG

PHÒNG GDTrH

 

HƯỚNG DẪN DẠY HỌC MÔN TIN HỌC THCS, THPT

Năm học 2011 – 2012

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2011 - 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm học môn Tin học như sau:

 

1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1.1. Trung học phổ thông:

Chương trình Tin học THPT thực hiện theo chương trình và sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi triển khai thực hiện cần bám sát chương trình chuẩn kiến thức và kỹ năng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, và hướng dẫn giảm tải (file kèm theo).

1.2. Trung học cơ sở:

Từ năm học 2006-2007, Tin học là môn học tự chọn của THCS. Thời lượng dạy học là 2 tiết / tuần ở tất cả các lớp của cấp học, được bố trí trong thời lượng dạy học tự chọn trong Kế hoạch giáo dục của cấp THCS. Các trường học có điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất và học sinh có nguyện vọng cần tổ chức dạy môn Tin học từ lớp 6 và có kế hoạch tiếp tục dạy ở các lớp 7, 8 và 9 trong những năm học tiếp theo. Chương trình, chuẩn kiến thức kỹ năng và sách giáo khoa Tin học THCS  thực hiện theo chương trình và sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành, hướng dẫn.

Lưu ý:Môn Tin học là một tự chọn bắt buộc, nghĩa là nhà trường đã chọn cho học sinh học từ lớp 6 thì phải có kế hoạch dạy tiếp tục ở lớp 7, 8 và lớp 9.

2. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

2.1. Phân phối chương trình Tin học THCS: thực hiện theo công văn số 1128/SGD&ĐT – GDTrH ngày 04/9/2008 của Sở GD và ĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình và kế họach dạy học THCS, THPT, HNDN năm học 2008 – 2009 áp dụng từ năm học 2008 -2009.

2.2. Phân phối chương trình Tin học THPT:  thực hiện theo công văn số 1128/SGD&ĐT – GDTrH ngày 04/9/2008 của Sở GD và ĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình và kế họach dạy học THCS, THPT, HNDN năm học 2008 – 2009 áp dụng từ năm học 2008 -2009. Công văn số …………..về việc điểu chỉnh chương trình giảm tải năm học 2011 – 2012.

 

3. BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIN HỌC

3.1. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học THCS:

3.1.1. Thi học sinh giỏi Tin học lớp 9:

Năm học 2008 – 2009 là năm học đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ Thông tin của ngành Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đưa môn Tin học vào kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS. Bước đầu đã có nhiều đơn vị bồi dưỡng cho học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi THCS môn Tin học. Trong năm học 2011 – 2012 các trường THCS, THCS & THPT, các Phòng GD & ĐT cần tiếp tục có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học, đề nghị các phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho học sinh thi học sinh giỏi môn Tin học lớp 9 cấp huyện - thành phố, xem môn Tin học như các môn văn hóa khác có thi học sinh giỏi các cấp.

Nội dung chương trình thi học sinh giỏi Tin học lớp 9 thi lập trình trên ngôn ngữ Turbo Pascal (Free Pascal). Nội dung chi tiết thực hiện theo công văn số 1147/SGD&ĐT – GDTrH ngày 9 tháng 9 năm 2008  về việc Chương trình bồi dưỡng Tin học chuyên và không chuyên bậc THCS năm học 2008 – 2009 (file kèm theo).

Nội dung chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi đã phổ biến tại các đợt tập huấn thay sách giáo khoa môn Tin học lớp 6, 7 và lớp 8.

3.1.2. Thi học sinh giỏi Tin học trẻ:  do Trung ương Đoàn TNCS HCM, Bộ GD&ĐT, Bộ KHCN tổ chức hàng năm cho các em học sinh các lớp Tiểu học và THCS qua 17 lần tham dự học sinh Lâm Đồng đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo cần chỉ đạo các trường tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học theo chương trình Tin học trẻ của Trung ương Đoàn THNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Khoa học Công nghệ  phối hợp tổ chức hàng năm.

3.1.3. Thi thi giải Toán qua Internet dành cho học sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở: đề nghị các giáo viên Tin học, Toán – Tin THCS chủ động tích cực hướng dẫn học sinh của đơn vị tham gia.

3.2. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học THPT:

3.1.1. Thi học sinh giỏi Tin học lớp 12:

Các trường THPT cần tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học theo chương trình Tin học Chuyên của Bộ GD&ĐT, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi Tin học THPT các cấp.

Trường THPT Chuyên Thăng Long  tập trung đầu tư nâng cao chất lượng hiệu quả việc bồi dưỡng học sinh giỏi chuyên Tin học. Các trường THPT cần chú ý đầu tư bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học nhằm bổ sung học sinh cho đội tuyển Tin học của Tỉnh Lâm Đồng dự thi Tin học Quốc gia.

Nội dung chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi đã phổ biến tại các đợt tập huấn thay sách giáo khoa môn Tin học và văn bản số 10803/BGDĐT-GDTrH ngày 16/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên sân các môn chuyên cấp THPT.

3.1.2. Thi học sinh giỏi Tin học trẻ: do Trung ương Đoàn TNCS HCM, Bộ GD&ĐT, Bộ KHCN tổ chức hàng năm cho các em học sinh các lớp Tiểu học, THCS và THPT qua 16 lần tham dự học sinh Lâm Đồng đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Trường THPT, THCS & THPT cần tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học theo chương trình Tin học trẻ của Trung ương Đoàn THNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Khoa học Công nghệ  phối hợp tổ chức hàng năm.

 

4. ỨNG DỤNG CNTT TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

4.1. Ứng dụng CNTT: Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ban giám hiệu các trường phân công một CBQL phụ trách và huy động giáo viên Tin học làm lực lượng nồng cốt hổ trợ đồng nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đổi mới phương pháp dạy – học. Các giáo viên Tin học giúp các giáo viên bộ môn về các kỹ năng Tin học cơ bản và sử dụng các phần mềm dạy học. Giúp việc Ban giám hiệu nhà trường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý như: quản lý thời khóa biểu, quản lý học sinh, quản lý điểm, quản lý thi học kỳ, thi tốt nghiệp … (Lưu ý: Giáo viên Tin học đào tạo, bồi dưỡng và hướng dẫn sử dụng cho các giáo viên và nhân viên văn phòng chứ không làm thay!).

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các giáo viên Tin học THPT đã tham dự tập huấnvề đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) và kiểm tra đánh giá (KTĐG) có hổ trợ công nghệ thông tin (CNTT), sử dụng bảng tương tác cho giáo viên THPT phải có báo cáo bằng văn bản cho Hiệu trưởng nhà trường, các đơn vị có kế hoạch triển khai bồi dưỡng nhân rộng cho giáo viên trong toàn trường trong học kỳ I năm học 2010 – 2011.

4.2. Đổi mới PPDH: Cần kế thừa các phương pháp dạy học truyền thống có tính đến đặc điểm riêng của bộ môn, lưu ý tới các phương pháp sau:

- Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề

- Dạy học hợp tác

- Dạy học dựa trên đề án, dự án.

Chú trọng phương pháp thực hành trong dạy Tin học và tăng cường kết hợp giữa giảng dạy lý thuyết và thực hành. Bài thực hành được dạy ở phòng máy, học sinh học kiến thức mới kết hợp với thực hành ngay trên máy tính. Máy tính là giáo cụ trực quan, máy tính còn là phương tiện học tập – học sinh dùng máy tính kiểm nghiệm ngay kiến thức vừa được học.

Trong năm học 2010 – 2011 này, giáo viên Tin học đã được tập huấn Chương trình Giáo dục Intel (ITE, Intel Teach Elememts), tập huấn đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) và kiểm tra đánh giá (KTĐG) có hổ trợ công nghệ thông tin (CNTT) cho giáo viên THPT năm 2009, 2010 phải áp dụng phương pháp học dựa trên dự án đến học sinh (mỗi lớp 1 dựa án / 1 năm học).

4.3. Đổi mới kiểm tra đánh giá:

Phải thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Việc kiểm tra, đánh giá phải bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình môn học và hướng dẫn giám tải.

- Phải đảm bảo thực hiện đúng, đủ các tiết kiểm tra, kiểm tra thực hành, kiểm tra học kì.

- Phải đánh giá được cả kiến thức, kĩ năng, cả lí thuyết, thực hành và phải theo nội dung, mức độ yêu cầu được quy định trong chương trình môn học.

- Việc kiểm tra học kì phải được thực hiện ở cả hai nội dung lí thuyết và thực hành.

- Cần phải chú trọng việc sử dụng các phần mềm chấm bài kiểm tra lý thuyết và chấm bài kiểm tra thực hành tự động cho môn Tin học trong năm học này và những năm học sau.

5. CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHÒNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG INTERNET

Trong những năm học trước, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số: 253/SGD-GDTrH ngày 05 tháng 03 năm 2007 v/v Hướng dẫn quản lý, sử dụng phòng Máy tính, các thiết bị CNTT, mạng Internet và Web Site trường học, nhìn chung các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên qua kiểm tra ở  một số đơn vị còn tồn tại các vấn đề sau:

- Một số đơn vị quản lý phòng máy tính, các thiết bị CNTT, mạng Internet chưa tốt như: Không có nội quy phòng máy tính, không sổ theo dõi (nhật ký) phòng máy.

- Không phân công giáo viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm phụ trách phòng máy và thiếu sự kiểm tra thường xuyên, định kỳ của BGH.

- Việc bảo quản các thiết bị còn hạn chế, còn để máy tính hư hỏng về phần cứng, không sữa chữa kịp thời. Nhiều máy tính hỏng các phần mềm hệ thống, không cài các phần mềm phục vụ học tập mà Sở đã triển khai, các máy tính cài rất ít các chương trình  phục vụ học tập, tham khảo thêm cho học sinh.

- Phòng máy, bàn ghế máy tính không đúng qui cách, còn chật chội, ánh sáng, quạt  thông gió không đảm bảo.  Không có khăn màn phủ máy tính nên máy tính còn bụi bặm. Còn để học sinh viết vẽ bậy lên CPU, màn hình, bàn ghế... Vệ sinh phòng máy rất kém.

- Một số đơn vị đã kết nối mạng Internet, nhưng còn hạn chế học sinh và giáo viên sử dụng.

Để quản lý khai thác sử dụng có hiệu quả cao các phòng máy tính, các thiết bị CNTT, các phòng học bộ môn có trang bị các thiết bị CNTT, mạng máy tính, mạng Internet, các phần mềm hổ trợ dạy học, phần mềm quản lý. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các yêu cầu sau:

1.      Nhanh chóng khắc phục những tồn tại đã nêu trên.

            2. Các trường đều phải xây dựng nội quy bảo quản và sử dụng máy tính đảm bảo cho máy tính được trang bị phục vụ có hiệu quả và lâu dài cho hoạt động dạy và học.

            3. Ban giám hiệu phân công giáo viên Tin học phụ trách kiêm nhiệm phòng máy tính, chịu trách nhiệm quản lý bảo quản máy tính, phòng máy, Internet. Phân công các giáo viên có năng lực chuyên môn và có trình độ Tin học tốt quản lý theo dõi tình hình sử dụng các thiết bị CNTT của giáo viên như: Máy tính xách tay (Laptop), Đèn chiếu (Projector), máy chiếu vật thể (Camera kỹ thuật số) … Lưu ý: Do chưa có hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bố trí giáo viên chuyên trách, kiêm nhiệm phụ trách quản lý Phòng máy vi tính, Ban giám hiệu nhà trường xem xét tính giờ quản lý phòng máy tính cho giáo viên, xem phòng máy tính như là các phòng thí nghiệm thực hành khác, để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của giáo viên phụ trách phòng máy.

            4. Triển khai tập huấn cho giáo viên tại trường sử dụng các thiết bị CNTT và các phần mềm dạy học các bộ môn: Toán, Lý, Hoá, Văn, Địa, … phần mềm thi trắc nghiệm, hướng dẫn sử dụng bảng tương tác cho giáo viên mà Sở Giáo dục đã triển khai trong các hội nghị chuyên môn trong năm học qua.

            5. Vào sổ tài sản chung của nhà trường kèm giá cả để hoạch toán khấu hao tài sản hàng năm. Mở  sổ nhật ký theo dõi tình hình sử dụng máy tính, Internet và hoạt động của phòng máy.

            6. Phân công giáo viên, nhân viên, học sinh thường xuyên tổ chức lao động vệ sinh  bảo trì máy tính và phòng máy tính. Khi có hư hỏng giáo viên phụ trách phòng máy tính phải báo cáo ngay với BGH  kịp thời sửa chữa.

            7. Thực hiện quản lý sử dụng Internet theo đúng các quy định của pháp luật tại các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an (Công văn số 71/2004/QĐ-CA(A11) ngày 29/01/2004 của Bộ Công An), và các văn bản khác của các ngành Bưu điện, Văn hóa, Giáo dục.

            8. Các đơn vị đã có cần nâng cấp trang Web, phân công chuyên viên, giáo viên phụ trách thường xuyên cập nhật những thông tin về hoạt động giáo dục của đơn vị, nhà trường được phép tuyền truyền rộng rãi lên trên trang Web của đơn vị.

 

Đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo sao văn bản này gửi về các trường THCS. Trong quá trình thực hiện nội dung trên, nếu có gì vướng mắc đề nghị phản hồi ý kiến về phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng.

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

 

 

Tác giả bài viết: Bùi Văn Khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Khai giảng 2012-2013
13 photos | 10525 view

+ Xem tất cả

Danh ngôn cuộc sống

Bogiaoducdaotaosogiaoduclamdonggiaoviennet1

TRA CỨU TỪ ĐIỂN


Tra theo từ điển:


Ý kiến thăm dò

Bạn thấy website nhà trường như thế nào?

Giao diện đẹp và phù hợp với giáo dục

Cấu trúc về module và blog phù hợp

Nội dung phong phú và có cập nhật thường xuyên

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê truy cập website

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 178

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 30661

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3542669

Thành viên