KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG

Thứ tư - 15/02/2012 10:00
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG

Học tập và làm theo tấm gương đạo đúc Hồ Chí Minh,phong trào thi đua”Xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực,cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”,cuộc vận động “Hai không”của bộ giáo dục và đào tạo). -Căn cứ kế hoạch số 08-KH/HU ngày 21 tháng 4 năm 2011 của Huyện ủy Đam Rông,Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”năm 2011. -Căn cứ quyết định số16-2008/QĐ-BGD ĐT Ngày 16 thanbgs 4 năm 2008 Về cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức,tự học và sáng tạo” -Căn cứ chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực”trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013 ngày 22/7/2008 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. -Căn cứ hướng dẫn số 1016/SGD ĐT-GDTrH ngày 27/9/2011 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng. -Nay trường THPT Đạ Tông xây dựng kế hoạch thực hiện các cuộc vận động trên.

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG              CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐẠ TÔNG                           Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:             /KH-GD THPT  ĐT                    Đạ tông,ngày 10 tháng 10 năm 2011.

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG

(Học tập và làm theo tấm gương đạo đúc Hồ Chí Minh,phong trào thi đua”Xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực,cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”,cuộc vận động “Hai không”của bộ giáo dục và đào tạo).

-Căn cứ kế hoạch số 08-KH/HU ngày 21 tháng 4 năm 2011 của Huyện ủy Đam Rông,Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”năm 2011.

-Căn cứ quyết định số16-2008/QĐ-BGD ĐT Ngày 16 thanbgs 4 năm 2008 Về cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức,tự học và sáng tạo”

-Căn cứ chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực”trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013 ngày 22/7/2008 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-Căn cứ hướng dẫn số 1016/SGD ĐT-GDTrH ngày 27/9/2011 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng.

-Nay trường THPT Đạ Tông xây dựng kế hoạch thực hiện các cuộc vận động trên.

I.NỘI DUNG

 1. Cuộc vận động và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh.

Triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị trường học.Mỗi đảng viên,cán bộ,các cá nhân ,các tập thể và học sinh đăng ký “làm theo”phải đảm bảo tính thiết thực,phù hợp với tình hình,chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị,gắn với chức trách ,nhiệm vụ được giao đối với mỗi cá nhân.

2.Thực hiện cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục và mỗi thầy giáo,cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.

3.Xây dựng trường lớp xanh,sạch,đẹp,an toàn.

          -Đảm bảo trường an toàn,sạch sẽ có cây xanh,thoáng mát và ngày càng đẹp hơn,lớp học đủ ánh sáng,đủ bàn ghế phù hợp với lứa tuổi của học sinh.

          -Tổ chức cho học sinh trồng cây xanh trong dịp hè và chăm sóc thường xuyên.Thực hiện mỗi lớp có một bồn hoa để chăm sóc.

          -Tổ chức sử dụng có hiệu quả nhà vệ sinh học sinh,bảo đảm luôn sạch sẽ và vệ sinh thường xuyên.

          -Học sinh tích cực tham gia bảo vệ môi trường giữ vệ sinh khuôn viên trường học,khu hội trường,vệ sinh các lớp học,vệ sinh cá nhân.Không xả rác bừa bãi khu vực trường học,xung quanh trường.

4.Dạy và học có hiệu quả,phù hợp với hoàn cảnh nhà trường,với năng lực tiếp thu bài của học sinh.

          - Thầy cô giáo tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích sự chuyên cần,tích cực,chủ động,sáng tạo và ý thức vươn lên rèn luyện kỹ năng tự học của học sinh.

          -Khuyến khích học sinh đề xuất sáng kiến,và cùng với các thầy cô giáo thực hiện các biện pháp để hiệu quả cao hơn.

5.Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

          -Rèn luyện kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống,thói quen và kỹ năng làm việc,sinh hoạt theo nhóm,nâng cao tính tự lực,tự quản của học sinh.

          -Rèn luyện sức khỏe và ý thức bảo vệ sức khỏe,kỹ năng phòng chống tai nạn giao thông và các tai nạn thương tích khác.

          -Rèn luyện kỹ năng ứng xử văn hóa,chung sống hòa bình,phòng ngừa bạo lực và các tai nạn xã hội.Chấm dứt các vi phạm đánh nhau,tụ tập băng nhóm…

6.Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh.

          -Tổ chức các hoạt động văn nghệ,thể thao một cách thiết thực,khuyến khích sự tham gia chủ động,tự giác của học sinh,tham gia Đại hội TDTT các cấp,tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và tham gia các hội diễn văn nghệ tại địa phương.

          -Tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi giải trí tích cực khác phù hợp với điều kiện và lứa tuổi của học sinh.Đoàn trường tổ chức các hoạt động vui chơi,Hội trại 26/3.

7.Học sinh tham gia tìm hiểu,chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử,văn hóa cách mạng ở địa phương.

          -Hướng dẫn học sinh tham gia  tháng vệ sinh khu vực gần trường học và các trục chính khu vực xã Đạ Tông.

II.BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1.Mỗi cán bộ giáo viên,công nhân viên đăng ký một hành động thiết thực làm theo gương Bác trong kế hoạch cá nhân ,mỗi giáo viên viết một bài về việc làm của mình và đăng trên trang Web của trường .Mỗi học sinh đều cố gắng học tập và rèn luyện theo tấm gương của Bác thông qua các hoạt  động thi đua do đoàn phát động.

2-Toàn thể CB-GV-CNV và học sinh thực hiện nghiêm túc việc chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.Tập trung làm tốt công tác soạn giảng,kiểm tra,đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức-ký năng.

3-Mỗi giáo viên trong năm học  ít nhất có một chuyên đề nghiên cứu tự học phục vụ thiết thực cho công tác giảng dạy và quản lý,giáo dục học sinh báo cáo trước hội đồng nhà trường.Chuyên đề tự học phải thực tiễn,có tính ứng dụng cao.

4-Mỗi giáo viên dự ít nhất 3 tiết và thao giảng ít nhất 1 tiết trong một học kỳ.

5-Nhà trường khuyến khích giáo viên lập,đăng ký và báo cáo chuyên đề nghiên cứu sáng tạo,thiết thực phục vụ cho công tác dạy và học ở nhà trường.

6-Đối với học sinh,cần xác định tinh thần,thái độ động cơ học tập.Phát huy tính tích cực và chủ động trong học tập.Đổi mới phương pháp học tập.Giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh khá giỏi trao đổi kinh nghiệm học tập với bạn cùng lớp.

7-Đoàn trường tổ chức diễn đàn báo cáo kinh nghiệm học tập giũa các lớp trong khối,giữa các khối với nhau.

8-Khuyến khích học sinh đề xuất sáng kiến và cùng với các thầy cô giáo thực hiện các giải pháp để việc dạy và học có hiệu quả ngày càng cao.

9-Giáo dục ý thức:Giữ gìn,tôn tạo cảnh quan nhà trường,vệ sinh công cộng và bảo vệ tài sản nhà trường.không có hành động vui chơi,sinh hoạt thiếu an toàn.

10.Tổ chức lao động thường xuyên,mỗi tuần có 2 lớp lao động và luôn phiên cho đến hết số lớp trong nhà trường.Đấu tranh phê phán những bạo hành,bạo lực thiếu an toàn trong sinh hoạt và vui chơi trong nhà trường.

11.Xem lớp học là ngôi nhà thân yêu sống và học tập hằng ngày,học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh sạch sẽ,không viết vẽ lên bàn,lên tường.Cần trang hoàng lớp học thân thương,ấm cúng.Phân công trực nhật vệ sinh hằng ngày lớp học sạch sẽ.Mua dụng cụ vệ sinh,nước uống,thực hiện tốt đồng phục áo dài ngày thứ hai đối với nữ,áo xanh ngày thứ 7.

12.Tổ chức các giải bóng đá,bóng chuyền,cầu lông,tổ chức kéo co,nhảy bao bố.

-Tổ chức văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và các ngày lễ khác.

III.Phân công thực hiện

/c Hoàng Thị Cúc Huyền-Hiệu trưởng-Trưởng ban phụ trách chung

-Đ/c Nguyễn Doãn Tương Chủ tịch công đoàn-Phó trưởng ban thường trực chịu trách nhiệm tổ chức điều hành các phong trào thi đua chung,phụ trách mảng thi đua đối với CB-GV-CNV,chủ động lên kế hoạch để chỉ đạo thực hiện.

-Đ/c Liêng Hót Ha Hai- Phó hiệu trưởng-phụ trách CSVC-phong trào chịu trách nhiệm đôn đốc,chỉ đạo về  CSVC và các phong trào ngoại khóa.

-Đ/c Bùi Văn Khoa-Phó hiệu trưởng CM phụ trách về mảng thi đua chuyên môn,có trách nhiệm chỉ đạo,hướng dẫn nội dung thi đua về chuyên môn.

-Đ/c Trần Văn Hậu-Bỉ thư đoàn trường-chịu trách nhiệm chỉ đạo,đôn đốc thi đua đối với học sinh và các tập thể lớp,phối hợp với phó ban thường trực để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện thi đua theo nội dung chủ đề cụ thể.

-Đ/c Nguyễn bá Đoàn,Nguyễn Thị Bé Hương,Lê Thị Hợi thực hiện sự phân công của đồng chí trưởng,phó ban và phối hợp thực hiện các công việc cụ thể mà ban chỉ đạo phân công.

          Cuối kỳ và cuối năm,đồng chí phó trưởng ban thường trực tổng hợp,hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đánh giá,bình bầu những tập thể,cá nhân lên ban chỉ đạo để xem xét tuyên dương,khen thưởng.

IV.Sơ,tổng kết phong trào thi đua.

          -Hằng tháng,ban chỉ đạo tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và đề ra chương trình hành động.Qua đó xếp loại cá nhân,tập thể thực hiện tốt cuộc vận động

Cuối học kỳ I :Tổ chức sơ kết phong trào thi đua.

Kết thúc năm học:Tổ chức tổng kết phong trào thi đua.

          Qua sơ,tổng kết Ban chỉ đạo bình chọn cá nhân,đơn vị có thành tích xuất sắc đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng.

   Trên đây là kế hoạch thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua năm học 2011-2012.

Nơi nhận                                                                 HIỆU TRƯỞNG

-Các đồng chí trong BCĐ                                  KIÊM TRƯỞNG BAN

-Các tổ CM

-Lưu VP

 

 

 

 

         

        

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Khai giảng 2012-2013
13 photos | 10523 view

+ Xem tất cả

Danh ngôn cuộc sống

Bogiaoducdaotaosogiaoduclamdonggiaoviennet1

TRA CỨU TỪ ĐIỂN


Tra theo từ điển:


Ý kiến thăm dò

Bạn thấy website nhà trường như thế nào?

Giao diện đẹp và phù hợp với giáo dục

Cấu trúc về module và blog phù hợp

Nội dung phong phú và có cập nhật thường xuyên

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê truy cập website

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 596

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 29913

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3541921

Thành viên